...

Via een basisset van 34 kwaliteitsindicatoren in vijf domeinen kunnen ziekenhuizen voortaan de kwaliteit van de verstrekte zorg objectiveren. Bedoeling is dat ze met de resultaten intern verbeteracties uitwerken. Dat moet resulteren in een positieve spiraal van continue kwaliteitsverbetering.Op een studiedag afgelopen vrijdag stelden ICURO en Zorgnet Vlaanderen, de respectievelijke koepels van de Vlaamse openbare en van de christelijke zorgvoorzieningen, samen met het Vlaams patiëntenplatform, de Vlaamse overheid, het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven en de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen het Kwaliteitsindicatorenproject (QIP-forum) voor. Zoals het woord het zegt, geven indicatoren een indicatie of artsen en ziekenhuizen goed of minder goed bezig zijn; ze meten de kwaliteit niet rechtstreeks. 'Harde' outcome-indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal heropnames of de mortaliteit.Het project wordt breed gedragen en boekte snel vooruitgang dankzij de zeer actieve steun van de hoofdartsen. Professor Dirk Ramaekers, algemeen medisch directeur van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, leidt het QIP-forum. Vijf 'ontwikkelingsgroepen' werkten basisindicatoren uit in de domeinen: moeder-kind, orthopedie, cardiologie, oncologie, en ziekenhuisbreed. In moeder-kind gaat het onder meer over indicatoren voor keizersnedes, borstvoeding en kindermishandeling.Alle Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen kunnen aan de hand van deze basisset hun resultaten analyseren, lacunes en best practices ontdekken, kennis delen en zich positioneren. Het maakt kwaliteit ook transparanter voor het publiek en het beleid. Het is immers de bedoeling dat de ziekenhuizen hun proces- en outcome-indicatoren vanaf medio 2013 vrijwillig op hun website kenbaar maken.Meer hierover leest u in Artsenkrant van aanstaande vrijdag.Een interview met de voorzitter van de ontwikkelingsgroep cardiologie, professor Frank Rademakers (Universitaire Ziekenhuizen Leuven) over de kwaliteitsindicatoren cardiologie, leest u vrijdag in de Specialistenkrant over cardiologie.