"Het is aan onze raad van bestuur van 11 januari om te beslissen. De uitnodigingen daarvoor zijn gisteren vertrokken. Onze brief in verband met de van rechtswege ontbinding van het akkoord ligt klaar om op 12 januari - de 15de dag na de publicatie in het Staatsblad - te verzenden", licht dokter Moens toe. "Juridisch ligt de zaak complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Het komt er dus op aan geen steken te laten vallen."

"Als het akkoord ophoudt te bestaan, vervallen natuurlijk ook de afspraken dat de wetgever - zolang het akkoord in voege is - niet mag raken aan de huidige reglementering inzake de regeling derde betalende of aan de regeling van de supplementen", stipt de Bvas-ondervoorzitter verder aan. "Het akkoord 2016-2017 vermeldt immers dat de medicomut hierover zelf voorstellen zou doen. Die mogelijkheid valt dan weg, maar de vraag is en was ab initio in welke mate de wetgever rekening zou houden met de voorstellen van de medicomut."

Gemeenschappelijke eis

In oktober kwamen de drie artsensyndicaten - Bvas, Kartel en AADM - al met een gemeenschappelijke eis tot ontbinding van het akkoord naar buiten. "Voor de artsensyndicaten is de limiet bereikt. Door de eenzijdige besparingen van de minister is het vertrouwen volledig weg en wordt een verdere constructieve samenwerking quasi onmogelijk. De artsensyndicaten vragen dan ook de van rechtswege ontbinding van het bestaande akkoord op basis van art 13.1.2 van het huidige akkoord", luidde het toen.

"Het is aan onze raad van bestuur van 11 januari om te beslissen. De uitnodigingen daarvoor zijn gisteren vertrokken. Onze brief in verband met de van rechtswege ontbinding van het akkoord ligt klaar om op 12 januari - de 15de dag na de publicatie in het Staatsblad - te verzenden", licht dokter Moens toe. "Juridisch ligt de zaak complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Het komt er dus op aan geen steken te laten vallen." "Als het akkoord ophoudt te bestaan, vervallen natuurlijk ook de afspraken dat de wetgever - zolang het akkoord in voege is - niet mag raken aan de huidige reglementering inzake de regeling derde betalende of aan de regeling van de supplementen", stipt de Bvas-ondervoorzitter verder aan. "Het akkoord 2016-2017 vermeldt immers dat de medicomut hierover zelf voorstellen zou doen. Die mogelijkheid valt dan weg, maar de vraag is en was ab initio in welke mate de wetgever rekening zou houden met de voorstellen van de medicomut." Gemeenschappelijke eisIn oktober kwamen de drie artsensyndicaten - Bvas, Kartel en AADM - al met een gemeenschappelijke eis tot ontbinding van het akkoord naar buiten. "Voor de artsensyndicaten is de limiet bereikt. Door de eenzijdige besparingen van de minister is het vertrouwen volledig weg en wordt een verdere constructieve samenwerking quasi onmogelijk. De artsensyndicaten vragen dan ook de van rechtswege ontbinding van het bestaande akkoord op basis van art 13.1.2 van het huidige akkoord", luidde het toen.