...

De honoraria voor andere geaccrediteerde specialisten, voor het MOC, de toezichtshonoraria, de permanentiehonoraria voor pediaters gaan met Nieuwjaar 2% omhoog. De honoraria 'buiten de nomenclatuur' worden in de regel niet geïndexeerd en ook het GMD niet. De resterende honoraria worden met 0,83% verhoogd. Zo ook huisbezoeken, technische prestaties, de beschikbaarheidshonoraria voor specialisten en huisartsen, de permanentiehonoraria voor kinderartsen en het medisch advies voor palliatieve patiënten.De permanentiehonoraria voor huisartsen worden afgerond op vier euro, er gaat 6 eurocent af. "Oorspronkelijk was het de bedoeling dit op drie euro te brengen, maar daar waren we het niet mee eens", zegt Bvas-voorzitter Marc Moens. "De toeslag voor de avondconsultatie is voor de Bvas nog altijd een strijdpunt."Er komt geen indexering voor de klinische biologie en voor de beeldvorming. Deze specialismen moesten respectievelijk 13,3 miljoen en 15,7 miljoen euro ophoesten om de overschrijdingen in 2016 te compenseren. Maar daar gaat nu 9,2 miljoen van af voor de klinisch biologen en 10,9 miljoen voor de radiologen - in ruil, dus, voor het inleveren van de index. "Maar dat geld wordt geïnvesteerd in een aantal belangrijke zaken", onderstreept dr. Moens. "De klinisch biologen zetten 10 miljoen euro opzij voor de terugbetaling van NIPT. De radiologen slepen de digitale mammografie uit de brand, waarvoor op jaarbasis 7,3 miljoen euro wordt gereserveerd." Tot ongenoegen van de Bvas was die maatregel eerst nog maar eens afgevoerd.