...

In plaats van met 2,76% zullen de honoraria voor raadplegingen en huisbezoeken in 2013 maar met 2% stijgen. Maar een aantal onpopulaire besparingen werden ongedaan gemaakt. En de minister probeert het zich aansluiten bij de conventie aantrekkelijk te maken.Het behoud van de telematicapremie en het extra budget voor de wachtposten (7,75 miljoen) moeten de huisartsen in de nieuwe voorstellen van de minister zelf betalen uit de indexmassa. De honoraria voor consultaties en huisbezoeken, en voor de zorgtrajecten zouden maar met 2% naar omhoog gaan in plaats van 2,76%. De praktijktoelage zou ook maar 2% stijgen, maar artsen die de conventie ondertekenen krijgen 362 euro extra. De redactie vernam deze voorstellen van het kabinet van de minister. Het experiment met de disponibiliteitshonoraria blijft lopen: het supplement op de honoraria voor huisartsen die tussen 18 u. en 21 u. consultaties verrichten, stijgt in 2013 met 2%.Onkelinx belooft dat het KB over de financiering van de LOK's nu onmiddellijk gepubliceerd zal worden. Er zou extra werk gemaakt worden van het uitbetalen van de Impulseo-premies "binnen de komende weken".Wig tussen syndicaten Het kabinet formuleerde ook nieuwe voorstellen voor artsen-specialisten. De honoraria voor consultaties en voor toezicht (en voor de zorgtrajecten) gaan met 2% omhoog. Bijzondere prestaties voor chirurgie, reanimatie, anesthesie, en gynaecologie mogen 1,5% meer kosten. De honoraria voor dialyse worden bevroren op het niveau van 2012 in afwachting van een structurele hervorming. Andere prestaties mogen maar 1% stijgen. Er wordt een budget van 12,4 miljoen uitgetrokken voor om specialisten aan te moedigen hun consultaties in het ziekenhuis te houden.De Bvas is 'not amused' en gaat nog niet aan tafel zitten. Dit syndicaat ziet vooral geen versoepeling wat betreft de supplementaire honoraria. Het Kartel/ASGB toont zich daarentegen tevreden en hekelt de legestoelpolitiek van de Bvas. Reinier Hueting onderstreept dat het Kartel door onderhandelen heel wat kon binnenhalen. Eén voorbeeld dat hij aanhaalt: de verhoging van de praktijktoelage voor huisartsen, die de ziekenfondsen vorig jaar nog wilden afschaffen.Een akkoord is voorlopig nog niet in het zicht en het blijft dus afwachen wat er met de voorstellen van de minister zal gebeuren.