...

Momenteel hebben met een honorarium vergoede zorgverstrekkers geen recht op een index. En als die al wordt toegekend, dan loopt ze altijd een jaar achter op de indexering van het personeel dat artsen tewerk stellen. Dat moet veranderen, vindt dokter Moens. Hij pleit voor een wettelijk verankerde automatische index.Traditiegetrouw stelt Marc Moens als secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Specialisten op de eerste zaterdag van februari zijn kijk op het afgelopen jaar voor. Dat gebeurt op een symposium van het VBS. Artsenkrant keek een deel van het document voor u in. In verband met de index haalt Moens de traditionele tegenstelling tussen 'intellectuele' en 'technische' verstrekkingen over de hekel. "Decennialang al worden anesthesisten, chirurgen, radiologen enz. met dit pejoratief woordgebruik omschreven. Nochtans zijn het vooral de 'intellectuelen' onder ons die niet zo adequaat medische beeldvorming, klinische biologie enz. voorschrijven", haalt hij fors uit. "Voor de vaststelling dat huisartsen bijvoorbeeld 41% van alle CT's voorschrijven kon geen EBM-verklaring worden gevonden. En al evenmin waarom de Belgische huisarts vele keren meer klinische biologie voorschrijft dan zijn Nederlandse collega met een toch vergelijkbare patiëntenpopulatie", aldus nog dokter Moens.Het jaarverslag leert nog dat op 1 januari 2017 het magische cijfer van 50.000 bij het Riziv beroepsactieve artsen werd overschreden. Om precies te zijn, het gaat over 50.034 artsen - onder wie weliswaar ook 671 apothekers klinisch biologen. Al op 31 december 2015 registreerde de FOD Volksgezondheid trouwens 60.520 artsen die gemachtigd zijn om in België hun beroep uit te oefenen. 51.775 daarvan zijn gedomicilieerd in ons land. Gezien deze plethora hekelt Moens dan ook uitspraken zoals van ULB-prof. Elie Cogan. Hij noemde de "numerus clausus een bedrog dat tot een artsentekort leidt". Marc Moens: "Van professor Cogan mag iedereen zijn studies geneeskunde aanvatten, maar er moet een vestigingswet komen. Een cynisch plan: bewust meer artsen opleiden dan nodig en ze dan de woestijn insturen."