...

Zes op de tien artsen spreken zich uit tegen de selectieve indexering van de honoraria in 2012. Dat blijkt uit de poll die Artsenkrant opzette om de temperatuur bij het artsenkorps op te meten nu de impact van de besparingen in de gezondheidszorg begint door te dringen.In tegenstelling tot het grootste deel van de bevolking moeten artsen jaarlijks negotiëren over de indexering van hun erelonen. De index in de ziekteverzekering wordt overigens apart berekend. Maar voor echte onderhandelingen was dit jaar nauwelijks tijd. De nieuwe regering Di Rupo decreteerde dat de index in 2012 selectief wordt toegepast:- Intellectuele prestaties zoals de raadpleging, het huisbezoek en toezicht mogen met 2,99% opslaan.- Technische prestaties mogen maar met de helft van de index (1,57%) verhoogd worden.Op onze vraag of de index voor alle artsen onaantastbaar moet zijn, antwoordde 61,5% ja. Een meerderheid van de artsen vindt met andere woorden dat niet gemarchandeerd kan worden met de index op de artsenhonoraria. De index is een verworven goed voor de hele artsengroep, is hun boodschap. Een derde van de respondenten acht het principe van de 'index voor iedereen' dan weer niet onaantastbaar: 32,59% maalt niet om de inlevering op de technische prestaties. Kloof met specialistenDe halvering van de index zorgt voor verhitte debatten tussen specialisten onderling. Bij huisartsen is de solidariteit met de specialisten minder groot dan ze ooit geweest is. Nogal wat huisartsen prijzen zich gelukkig dat hun index wel volledig gevrijwaard blijft in 2012 en vinden het niet erg dat de specialisten moeten inleveren. Een veel gehoorde mening onder huisartsen is dat zo de inkomenskloof met de specialisten wat kleiner wordt.Vlaamse respondenten hebben minder moeite met de selectieve indexinlevering dan Franstalige. Ruim een derde (35%) van de Nederlandstalige artsen ziet geen graten in de selectieve indexering die de technische disciplines treft. Bij de Franstaligen is dat 28%.Hoe de respondenten tegenover voorschrijven op stofnaam staan, leest u in de krant van vandaag, AK 2207.