...

De regering mag dan al beslist hebben niet te raken aan de index, de artsen blijven niet buiten schot. Van de 370 miljoen besparingen die de regering Di Rupo zocht in de ziekteverzekering, komen er 106 miljoen op de rug van de dokters, onder meer door een selectieve inhouding van de index. Vooral klinisch biologen en radiologen, maar ook andere specialisten delen in de klappen. Huisartsen blijven grotendeels gevrijwaard, ze verliezen alleen een stukje index op technische prestaties.Het grootste deel (82,2 miljoen) van de besparingen op de rug van artsen wordt gehaald uit een selectieve inhouding op de index, als compensatie voor overschrijdingen in 2012. Schematisch ziet de index-aantasting er zo uit:• 26 miljoen in de klinische biologie: index 0,71% in plaats van 2,76%• 17,5 miljoen in de radiologie: index 1,29% in plaats van 2,76%• 38,7 miljoen bij andere verstrekkingen (raadplegingen, bezoeken en toezicht uitgezonderd): 1,3% in plaats van 2,76%Die index-inhouding kan eventueel nog worden teruggedraaid als de artsen zelf voorstellen op tafel leggen die dezelfde besparing opleveren.De medische beeldvorming krijgt daarbovenop nog een inlevering van 20 miljoen te verwerken. Het is een reactie op een IMA-studie die uitwees dat Belgische patiënten gemiddeld een hogere stralingsdosis te verwerken krijgen dan bijvoorbeeld Franse. De maatregel ligt in het verlengde van de campagne 'Zuinig met stralen' die Volksgezondheid opzette.Staat enigszins verrassend ook op het lijstje: een halvering van de informaticapremie voor huisartsen. De huidige premie van 810 euro staat niet meer in verhouding tot de marktprijzen, argumenteert het kabinet. Ruimte voor nieuwe initiatieven is er niet in het budget voor 2013. Van de voorziene 8 miljoen voor nieuwe huisartsenposten is niets meer te bespeuren. Ook de tandartsen, implantaten en medische huizen blijven op droog zaad.Meer details leest u vrijdag in Artsenkrant.