...

Bij rokers is bewezen dat tabak invloed heeft op de blaas. Onderzoek toont nu aan dat ook passief roken urinewegstoornissen kan veroorzaken, vooral bij de allerkleinsten.De studie (#597) werd uitgevoerd door een Amerikaanse groep (New Brunswick, NJ, USA) door middel van een enquête bij 45 kinderen van 4 tot 17 jaar die symptomen hadden die te maken hadden met de vullingsfase (incontinentie, nycturie ...). Volgens de auteurs werden de zuiver urinaire symptomen nog niet onderzocht. Met de enquête werd de ernst van de symptomen geëvalueerd, wat daarna werd bevestigd door een klinisch onderzoek. 28% van de 45 kinderen rookte passief, wat 13% hoger was dan het gemiddelde in New Jersey. Dat betekent dat de prevalentie van urinewegstoornissen dus hoger is bij kinderen die aan tabak worden blootgesteld. Nagenoeg de helft van de patiënten vertoonde lichte urinewegstoornissen en de andere helft matig ernstige tot ernstige. Hoe sterker de blootstelling aan tabak en hoe kleiner de ruimtes, des te ernstiger waren de symptomen. 23% van de patiënten met matig ernstige tot ernstige urinewegsymptomen had een moeder die rookte, en 50% werd regelmatig aan tabaksrook blootgesteld in de auto.Dat is dus een extra argument om volwassenen ertoe aan te zetten om te stoppen met roken of om toch zeker niet te roken in gesloten ruimtes waar er kinderen zijn. Als een kind urinewegstoornissen vertoont, zou het misschien goed zijn de ouders te vragen hoe zij staan tegenover passief roken. Er werd nog geen interventiestudie uitgevoerd, maar we hoeven misschien niet te wachten op de resultaten om er al iets aan te doen...