...

Ze hebben 3.199 mensen van 60 jaar of ouder gedurende acht jaar gevolgd en het verband onderzocht tussen hun niveau van welzijn en hun lichamelijke gezondheid. De proefpersonen werden ingedeeld in drie leeftijdsgroepen: 60-69, 70-79 en 80 en ouder. De levensvreugde werd met een vragenlijst geëvalueerd op een vierpuntenschaal. De proefpersonen moesten reageren op bepaalde zinnen. In een direct gesprek werd gepolst naar eventuele tekorten of moeilijkheden bij de dagelijkse activiteiten, en ook de stapsnelheid werd gemeten. De auteurs hebben ook rekening gehouden met mogelijke vertekenende factoren zoals de initiële gezondheidstoestand. Een analyse van de gegevens toonde aan dat de scores van welzijn het hoogst waren in de leeftijdsgroep van 60-69 jaar, bij proefpersonen met een hoger sociaal-economisch niveau, proefpersonen met een hogere scholing, proefpersonen die gehuwd waren en die nog werkten. Mensen met chronische ziekten vertoonden minder levensvreugde, wat nauwelijks een verrassing kan worden genoemd. De belangrijkste conclusie is evenwel dat oudere mensen die van het leven houden, een betere lichamelijke functie behouden bij hun dagelijkse activiteiten, sneller kunnen stappen en zelfredzamer zijn, bijvoorbeeld bij het aankleden, het douchen en het gaan slapen. (referentie: Canadian Medical Association Journal, 20 januari 2014, DOI: 10.1503/cmaj.131155)