...

Tussen 1997 en 2010 is het aantal ziekenhuisopnames wegens stemmingsstoornissen bij kinderen van 10-17 jaar met 80% gestegen. Volgens dat rapport zou jaarlijks bijna 20% van de kinderen een of andere geestesstoornis vertonen (misschien moet bij de interpretatie van dat cijfer ook rekening worden gehouden met de hele polemiek rond de DSM-5 - red.). De frequentste stoornis was ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Zelfmoord was in 2010 de op één na frequentste doodsoorzaak bij adolescenten.