...

Zowel intra- als extramuraal gelden voor huisartsen en specialisten vier principes:1. De precieze modaliteiten van in- en uittreding worden schriftelijk in een contract vastgelegd tussen de partijen en voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad.2. In een associatie of vennootschap met een progressieve ereloonverdeling bij de intrede van nieuwe leden of waarin die laatsten al een intredevergoeding betalen, kan geen uittredingsvergoeding meer worden toegekend aan de arts die genoten heeft van het financie voordeel volgend uit dergelijke mindere verloning of de intredevergoeding van na hem ingetreden collegas. 3. Cumulatie van een progressieve ereloonverdeling bij de intrede en een intredevergoeding is niet toegestaan.4. Een uittredingsvergoeding kan niet worden berekend op geprojecteerde en/of getrapoleerde inkomsten van de associatie of vennootschap.