...

Voor het Vlaamse huisartsenkorps en voor mij in het bijzonder was Patrik een stichtend voorbeeld van de plichtsgetrouwe en solidaire collega! Want zo hebben we hem steeds gekend... Nu plots weggerukt uit het leven... als het ware gesneuveld op het veld van eer! Want vooral bij de beroepsverenigingen, zoals UHAK, Vlaams huisartsenparlement, syndicaat en andere, speelde hij een voorname rol als aimabele en intelligente verdediger van ons ideaal, dat hem zo dierbaar was: de huisarts in de eerste linie van de gezondheidszorg, met de broodnodige organisatorische en deontologische omkadering! Aan zijn echtgenote en familie bieden wij hierbij onze oprechte condolerende gevoelens aan, bij deze vreselijke gebeurtenis. Patrik blijft een toonbeeld bij de uitoefening van ons huisartsenberoep, de 'edele' doelstelling, welke - ondanks de vele bedreigingen - voor ons allen toch een dagelijkse uitdaging zal blijven!