...

De koorzangers moeten immers op hetzelfde ogenblik in- en uitademen en de hartfrequentie versnelt en vertraagt tijdens de adembewegingen. Hoe meer het stuk gestructureerd is in verschillende delen, des te gelijklopender wordt de hartslag, vooral als het een langzaam muziekstuk betreft. De harten slaan dus ook in koor.