...

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt in dat advies aan om voorzichtig om te springen met classificatiesystemen, met name DMS-V en ICD10. Voor de zorgplanning denkt men beter herstelgericht en niet zozeer in categorieën, zegt de HGR.Heel wat professionals kunnen zich echter niet vinden in de actuele klinische praktijk zoals die door de werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad wordt voorgesteld, countert de VVP. "Immers, ook vandaag gebeurt het stellen van een diagnose in interactie met de patiënt en diens omgeving, omvattend en met veel luisterbereidheid en inleving, en als onderdeel van een zorgvuldige indicatiestelling. Een nauwkeurige gestelde (DSM-)diagnose is wel degelijk een element van kwaliteitsvolle zorg, die patiënten en hun familieleden duidelijkheid kan verschaffen, de communicatie tussen hulpverleners bevordert, criteria biedt voor terugbetalings- of andere faciliteiten voor zorgbehoevenden, ... Diagnoses zijn ook relevant voor onderzoekers om uiteenlopende onderzoeksresultaten te verhelderen, en dus ook secundair voor clinici om te komen tot meer persoonsgerichte zorg."Daarom organiseert de VVP a.k. donderdag een rondetafel (prof. Frieda Matthijs, dr. Kirsten Catthoor, Koen Lowet), om in discussie te treden met de auteurs van het advies (Marc Calmeyn, prof. Stijn Vanheule, Brenda Froyen). De inleiding wordt verzorgd door dr. Hendrik Peuskens. Het debat zelf wordt in goede banen geleid door Marleen Finoulst (CEBAM).Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk en kan via de website van de VVP.