...

Het is niet zeker of er een einde komt aan het akkoord met de artsen, maar bij de kinesisten en de tandartsen is het al zo ver. In zo'n ontbinding schuilt een groot gevaar voor de patiënt. Want dit zou betekenen dat artsen, net zoals tandartsen en kinesisten vandaag, vrij hun tarief kunnen bepalen. En dan is natuurlijk het hek van de dam.Eigenlijk wil sp.a dat alle artsen de conventie volgen. Dat is ook geen geheim. Een zorg zonder supplementen is in onze ogen immers eerlijker en beter. Maar we beseffen dat dit nog niet voor morgen is. Daarom vinden we dat artsen en zorgverstrekkers minstens de tarieven moeten uithangen in de wachtkamer. Want een geïnformeerd patiënt is er twee waard. Om dit te bereiken dienden we een wetsvoorstel in, dat nu ter bespreking voorligt in de bevoegde commissie. Dit voorstel kadert in de informatiecampagne die sp.a deze zomer lanceerde. Als het van ons afhangt, moeten voortaan alle artsen klaar en duidelijk communiceren over hun tarieven, het remgeld en de supplementen. Nu weet immers het gros van de patiënten op voorhand niet hoeveel ze zullen betalen. En dat kan wel eens leiden tot onaangename verrassingen.Zeker nu er donkere wolken boven de conventies hangen. Net daarom is eerlijke en duidelijke informatie meer dan ooit noodzakelijk. Volgens onderzoek van de christelijke mutualiteiten weet meer dan 60% van de patiënten niet of hun arts de wettelijke tarieven toepast. En dat is niet verwonderlijk. Test Aankoop stelde in 2012 vast dat maar zeer weinig artsen hun tarieven en conventiestatus uithangen in de wachtkamer. Maar 20 van de 100 bezochte huisartsen afficheerden hun status, amper 3 van hen gaven ook informatie over de tarieven. Zoals te vrezen was het bij specialisten nog droeviger gesteld. Slechts 3 gynaecologen vermeldden hun status, en niemand toonde de tarieven. 1 of 47 dermatologen maakte de tarieven bekend, niemand gaf tariefinformatie.Overigens: de kostprijs én de onwetendheid over het prijskaartje leiden ook tot zorguitstel. Dat bleek bijvoorbeeld uit een enquête (2015) van de socialistische mutualiteiten i.v.m. het jaarlijks tandartsbezoek. 14% van de respondenten gaf aan niet te gaan omdat de tandarts te duur is, 26% zou vaker op controle gaan wanneer een bezoek goedkoper werd. En opvallend: velen onder hen vermijden de tandarts omdat ze vooraf niet weten hoeveel ze moeten betalen. Ook verontrustend was dat een kwart niet weet of hun tandarts geconventioneerd is, en dat een even grote groep zelfs geen idee heeft wat dit betekent.Als het wetsvoorstel van sp.a wordt aangenomen, valt voor patiënten een belangrijke drempel weg. Dan zijn artsen verplicht om de prijs van de meest courante verstrekkingen duidelijk te afficheren. Zo kan wie zorg nodig heeft een geïnformeerde keuze maken. En dat is maar logisch, want in de supermarkt weet je toch ook op voorhand wat het zal kosten? Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat gezondheid koopwaar is...