...

Marc Moens windt er geen doekjes om: "De tekst van het akkoord is tussen 13 en 15 december achter onze rug veranderd. Wij zijn gerold en konden op dat moment niets meer ondernemen omdat minister Onkelinx het akkoord al had goedgekeurd", zegt hij aan Artsenkrant. EinddatumDe definitieve tekst van 15 december 2010 wijkt af van het akkoord dat de plenaire medicomut twee dagen eerder had bereikt, aldus Moens. In de tekst van 13 december stond dat manuele verlenging behouden zou blijven voor wie het wenst, maar de definitieve versie twee dagen later bleek plots een einddatum voor de manuele verlenging te bevatten. In de definitieve conventie staat inderdaad dat alleen het openen van een nieuw gmd in 2012 nog manueel en met contante betaling kan via het codenummer 102771. Datzelfde nummer is dan niet meer geldig voor huisartsen die een gmd willen verlengen want dat gebeurt vanaf dan alleen nog automatisch. "Maar dat is niet de tekst die wij hebben goedgekeurd", verzekert Moens. Hij eist nu dat de ziekenfondsen en het Kartel terugkeren naar het oorspronkelijke akkoord van 13 december. Sinds maandag ligt zijn syndicaat dwars om het behoud van de manuele gmd-verlenging af te dwingen. Het geknoei met de tekst van de conventie aantonen was niet zo makkelijk. Het was wachten tot de schriftelijke verslagen van de medicomutzittingen beschikbaar waren. Met die documenten in de hand kon de Bvas zwart op wit aantonen dat de manuele verlenging mogelijk had moeten blijven, conform de beslissing van de voltallige medicomut op 13 december. Maandag kwam toch nog een ontwerp-KB op tafel dat een kruis zet over de manuele procedure. Dit keer steigerde de Bvas-delegatie. Het syndicaat dreigt ermee geen nieuwe conventie te sluiten als de mogelijkheid om het gmd manueel te verlengen niet openblijft. De Bvas wijst met een beschuldigende vinger naar de CM die zware druk zou hebben uitgeoefend om de conventietekst na goedkeuring in de plenaire zitting nog te laten wijzigen. Ook het ASGB - dat pro automatische verlenging is - krijgt een sneer omdat het volgens Moens "de huisartsen wil overleveren aan de willekeur van de ziekenfondsen".VerwarringWaarom had het syndicaat de vervalsing niet meteen in de gaten? "Je kunt je voorstellen dat dit alles in de grootste verwarring is verlopen. Inmiddels had de minister op 14 december al haar zegen gegeven aan de nieuwe conventie en was het niet meer haalbaar om hier tegenin te gaan. Maar nu is het genoeg geweest." Maandagavond kwam het dan tot een breuk. De Bvas weigerde mee te werken aan een ontwerp-KB dat de manuele gmd-verlenging onmogelijk zou maken. "Wij wensen een fout uit het verleden niet te bestendigen door het in een KB vast te leggen."