...

Tachtig procent van het gezondheidspersoneel in Vlaanderen moet in 2020 gevaccineerd zijn tegen de seizoensgriep. Op de gezondheidsconferentie van zaterdag werd het Vlaamse vaccinatiebeleid scherp gesteld.Naar de pers pakte het kabinet van de Vlaams Minister van Gezondheid en Welzijn uit met de mededeling dat in 2015 Vlaanderen klaar moet zijn voor de uitroeiing van mazelen. Dat is geen verrassing, want Vlaanderen schreef zich al eerder in in de WGO-doelstelling om de Europese regio mazelenvrij te maken. Eigenlijk moest die doelstelling ondertussen zelfs al bereikt zijn, maar overal in Europa blijft mazelen opduiken. Zo ook in ons land, waar we in 2011 nog een stijging van het aantal gevallen zagen: men heeft weet van minstens 579 gevallen (tegenover 33 en 40 gevallen in respectievelijk 2009 en 2010).*Inzetten op communicatieRedenen genoeg dus, om het vaccinatiebeleid en de oogmerken daarvan nog eens extra scherp te stellen. In 2020 wil de Vlaamse overheid voor alle aandoeningen waarvoor vaccins beschikbaar zijn, op ieder vaccinatiemoment de vaccinatiegraad bereiken die nodig is voor het behalen van groepsimmuniteit.Minister Vandeurzen onderstreepte op de gezondheidsconferentie wel dat de Vlaamse overheid geen plannen heeft om vaccins wettelijk verplicht te maken. Alles wordt gezet op goede communicatie en informatie. Er komt een algemene website voor het publiek met heldere informatie over vaccinaties en het vaccinatiebeleid. Hulpverleners kunnen naar deze website verwijzen.Daarnaast komt er ook voor de artsen zelf, en voor andere gezondheidswerkers, in 2014 een centraal aanspreekkannaal waar men terecht kan voor wetenschappelijke informatie over vaccinaties, inhaalvaccinaties en bijwerkingen. Een website voor professionelen wordt de steunpilaar van dit communicatiekanaal.VaccinatiekoepelDe Vlaamse overheid zal voor het beleid steunen op de Vlaamse Vaccinatiekoepel, die krijgt daartoe in 2013 een officieel statuut. Dit adviesorgaan moet in 2013 een vaccinatiestrategie opstellen die de hele levensloop van personen beslaat (dus niet enkel voor kinderen en jongeren). In 2014 moet ook voorstel klaarliggen om voor iedere doelgroep en voor ieder vaccinatiemoment de verantwoordelijke vaccinator vast te stellen. De Vaccinatiekoepel moet tevens de vaccinmarkt onderzoeken, en nagaan hoe men de prijzen en de distributiekosten gunstig kan beïnvloeden.De doelstellingen die het voorbereidende rapport van de verschillende werkgroepen vooropstelde, worden door het beleid overgenomen (zie ook ons aankondigingsbericht van vorige week). Maar soms werd de formulering verscherpt of werd de lat nog hoger gelegd. Zo moet in 2020 niet de helft van het gezondheidspersoneel gevaccineerd zijn tegen de seizoensgriep, maar wordt door Jo Vandeurzen nu een percentage van 80% vooropgesteld.Zie ook www.gezondheidsconferentievaccinaties.be