...

Dit staal is representatief voor de ongeveer 3,8 miljoen Amerikaanse kinderen die in die periode in de kleuterschool waren ingeschreven, aldus de auteurs die het cohort gedurende negen jaar hebben gevolgd. Tijdens het onderzoek werden gewicht en lengte zeven keer gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 12,4% van de Amerikaanse kinderen aan obesitas leed en 14,9% met overgewicht kampte bij aanvang van de kleuterschool. Nadien stijgt het percentage voor obesitas en als de kinderen 14,1 jaar zijn, bereikt het 20,8%. Bijna de helft van diegenen die op die leeftijd obees zijn, was dat reeds op de leeftijd van 5 jaar. Uit de studie blijkt ook dat kinderen met overgewicht in de kleuterschool vier keer meer risico liepen dan kinderen met een normaal gewicht om op de leeftijd van 8-9 jaar zwaarlijvig te zijn. Andere resultaten: tussen 5 en 14 jaar is de incidentie van obesitas groter (25,8%) bij kinderen uit armere milieus en de prevalentie van de ziekte hangt samen met het ras. Al die gegevens zouden ons moeten aanzetten om vanaf de vroegste kinderjaren het gewicht te controleren en aan voedingseducatie te doen. (referentie: NEJM, 30 januari 2014, DOI: 10.1056/NEJMoa1309753)