...

De vertraging bij het Participatiefonds zijn voor de artsensyndicaten ontoelaatbaar. Dat bleek nog eens op de medicomut van maandag 22 oktober.Het Participatiefonds probeert de Impulseo-premies tegen een versneld tempo uit te betalen. Maar toch zou het nog tot februari 2013 duren voordat alle aanvragen afgehandeld zijn. Het gaat om uitgaven die ondertussen al dateren van 2011.Op de medicut leidde dat tot heel wat protest - voor de artsen is dit ontoelaatbaar. Dr. Reinier Hueting van het ASGB betwijfelt ook dat het Riziv als opdrachtgever hier vrede kan mee nemen. Administrateur-generaal Jo De Cock zou in ieder geval contact opnemen met het Participatiefonds. "Het Participatiefonds moet het tempo opdrijven en deze dossiers tegen het eind van dit jaar afwerken", aldus Dr. Hueting.