...

Huisartsen die zich nieuw vestigen (tot vier jaar nadat ze hun erkenning kregen of terugkwamen naar België vanuit een ontwikkelingsland) kunnen aanspraak maken op een starterspremie van 20.000 euro, plus een renteloze lening van 15.000 euro.Daarnaast heeft al wie verhuist naar een huisartsenarme zone recht op de premie, zelfs als hij vertrekt uit een huisartsenarme zone. Maar op de premie kun je ook maar een keer aanspraak maken.Huisartsenarm zijn gebieden met minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners. Voor dunbevolkte gebieden (minder 125 inwoners per km2) ligt het criterium op 120 artsen per 100.000 inwoners. Helemaal huisartsenarm zijn 171 gemeenten. Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten is dat.Van de andere gemeenten vermeldt de lijst welke wijken als huisartsenarm beschouwd worden. Dat is ook zo voor de zeven Vlaamse steden die vallen onder het grootstedelijk beleid.Overigens is ook de lijst van vorig jaar nog geldig tot eind van dit jaar.De website bevat een zoekmachine waarmee u kunt verifiëren of een gegeven adres binnen een huisartsenarme zone ligt.U kunt zich tot het artsensyndicaat van uw voorkeur wenden om u te begeleiden bij de aanvraag: AADM (eigenlijk Domus Medica), ASGB, Bvas of SVH (in alfabetische volgorde). Ook UNIZO en andere organisaties die starters begeleiden treden op als steunpunt. Het Agentschap geeft u een lijst van contacten.