...

Volgens cijfers die het Vlaamse CD&V-parlementslid Vera Jans bij het kabinet van WVG-minister Jo Vandeurzen (CD&V) opvroeg, is het aantal toegekende premies voor Impulseo tussen 2015 en 2016 sterk gestegen.Vooral de premies voor startende huisartsen en huisartsen die zich gaan vestigen in huisartsenarme zones zouden sterk zijn toegenomen: van 99 in 2015 naar 159 in 2016. Dat is een stijging met 60%. Het gaat om cijfers voor Vlaanderen alleen.Ook de aanvragen voor administratieve ondersteuning, die goed zijn voor de bulk van de uitgaven, zitten in Vlaanderen in de lift. Het aantal aanvragen voor tussenkomst in de loonkosten van een administratieve kracht neemt in groepspraktijken tussen 2015 en 2016 met 5% toe (van 594 naar 626), en die voor tussenkomst in de kosten van een loonsecreta riaat met 39% (van 80 naar 111). Voor de solopraktijken bedroeg de groei respectievelijk 8% (van 268 naar 290) en 15% (van 281 naar 323).Het kabinet van Vandeurzen geeft geen globale cijfers voor de uitgaven, maar vermeldt wel de begrotingsdoelstellingen voor de periode 2015-2017. Opvallend is dat de begroting voor de Impulseo I-premies en voor de administratieve ondersteuning/telesecretariaat tussen 2015 en 2016 vrijwel constant bleef, namelijk iets onder de 16miljoen euro. Voor 2017 gaat hier zelfs 1,2miljoen euro van af - een daling met 7,5%!Artsenkrant vroeg ook de cijfers voor het Brussels Gewest op. Hier zien we in dezelfde periode een opvallende daling van het aantal Impulseo I-premies: van 34 gevallen in 2015 naar 28 een jaar later (min 18%).De aanvragen voor administratieve ondersteuning en telesecretariaat namen evenwel in het Brusselse Gewest met precies een derde toe: van 71 in 2015 naar 95 in 2016.Lees ook: Impulseo: grote variatie, hoge ambities 2