...

Ook soloartsen krijgen nu voor het eerst uitzicht op financiële steun van het Impulsfonds als ze praktijkhulp inschakelen. Belangrijk: aanvragen kunnen retro-actief ingediend worden voor 2008, 2009, 2010 en 2011. De ministerraad zette op 20 januari het licht op groen voor de uitbreiding van het Impulsplan voor huisartsen naar solopraktijken (zie ook AK 2214). Na Impulseo I voor starters en Impulseo II voor duo- en groepspraktijken, is dit het zogenaamde Impulseo III, bedoeld om de kritiek over discriminatie van alleenwerkende huisartsen de kop in te drukken. De KB's verschijnen, als alles goed gaat, in maart in het Belgisch Staatsblad. Huisartsen kunnen dan - ongeacht of ze alleen, in duo of groep werken - een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst in de loonkosten van een praktijkhulp voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011. Ze hebben daarvoor drie maanden de tijd, te rekenen vanaf het moment dat het koninklijk besluit gepubliceerd is. Er is tussenkomst voorzien voor de helft van de reële, bewezen loonkosten. De maximumbedragen zijn vastgesteld op respectievelijk 5.740, 5.790, 5.872 en 6.047 euro per arts. Artsen uit een groepspraktijk die een goedgekeurde aanvraag voor 2008, 2009 of 2010 op zak hebben die voordeliger uitvalt dan deze bedragen, mogen gerust zijn: voor hen blijft de oude regeling van kracht. Blijft het aanwerven van (deeltijds) personeel dan een voorwaarde voor soloartsen om aan de kassa te passeren? Tot 2010 wel. Vanaf 2011 komen ook de kosten van een telesecretariaat in aanmerking voor een Impulseo-tussenkomst van maximum 3.474 euro. Voor de Bvas is Impulseo III een breekpunt. Als het derde luik van het Impulsplan voor huisartsen niet van start gaat uiterlijk op 1 april 2012 is dat een geldige reden om het akkoord op te zeggen.