...

Belangrijk nieuws voor huisartsen die aanspraak maken op een toelage van het Impulsfonds. Na protest van het Kartel heeft het Riziv een aantal hangende aanvraagdossiers van duo- en groepspraktijken (groeperingen) gedeblokkeerd. De betalingen kunnen voorlopig zoals vroeger opnieuw opgesplitst worden tussen de individuele artsen die de groepering vormen. Dat bevestigt directeur-generaal Ri De Ridder aan het Kartel en de Bvas. Het Riziv en het Participatiefonds komen zo terug op hun beslissing van eerder dit jaar om alleen nog aanvragen goed te keuren van duo- of groepspraktijken die over een eigen ondernemingsnummer en eigen bankrekeningnummer beschikken. Het Participatiefonds - de instantie die voor de uitbetaling instaat en een belastingfiche moet opmaken - wilde de procedure arbeidsrechtelijk en fiscaal transparanter maken door maar één bedrag per groepering uit te betalen. Maar de nieuwe eisen die het Participatiefonds plots oplegde, zorgden voor kopbrekens bij tal van groeperingen. Voordien was de aanvraagprocedure immers een stuk eenvoudiger omdat artsen de gevraagde nummers individueel mochten opgeven. Elke arts heeft namelijk individueel een ondernemingsnummer. (Voor een groepering moet dergelijk nummer aangevraagd worden). Op het aanvraagformulier diende verder alleen ingevuld te worden hoe de betaling van de toelage opgesplitst zou worden. De koerswijziging van het Participatiefonds had vervelende consequenties voor duo- en groepspraktijken. Hun aanvraag bleef liggen, de betaling van hun toelage evenzeer. Dat zorgde in juli nog voor heftig protest van het ASGB. Met goed gevolg want het Riziv - dat de werkelijke schuldenaar van de inkomsten blijft - maakt de koerswijziging ongedaan voor de hangende dossiers. Ri De Ridder benadrukt wel dat elke arts die recht heeft op een betaling van het Participatiefonds identificeerbaar moet zijn aan de hand van een ondernemingsnummer. "Er mag geen twijfel bestaan over de identiteit van de houder van de bankrekening waarop de betalingen moeten worden uitgevoerd."Voor de dossiers die vanaf volgend jaar worden ingediend, stuurt het Riziv aan op nieuw overleg met alle partijen. Ook de overheid moet mee aan tafel.