...

Digitale health bedrijven zijn aan een opmars bezig. In ons land is health technology zelf de snelst groeiende start-upscène. Maar vooralsnog is er weinig onderzoek gebeurd naar hun impact, stelden Amerikaanse onderzoekers vast.Met een team van artsen, IT-managers en professoren bogen ze zich over 20 sterk gesubsidieerde digital healthbedrijven die een thuisbasis hebben in de VS. Welke diensten bieden ze aan? Hoeveel subsidies hebben ze reeds genoten? Hoeveel peer-reviewed publicaties hebben ze op hun teller? Welke patiënten worden in deze studies opgenomen?Doel van het onderzoek was erachter komen of de diensten en producten die deze innovatieve bedrijven aanbieden, getest werden bij patiënten met de zwaarste ziektelast. En, of de impact van de technologie gemeten werd in termen van uitkomsten, kosten en toegang tot zorg.Een eerste vaststelling is dat de meeste van de onderzochte bedrijven technologie aanbieden voor data-analyse, waaronder AI en big data. Bedrijven die biosensoren ontwikkelen, ontvangen het vaakst subsidies. De peer-reviewed publicaties rond deze bedrijven en hun oplossingen zijn beperkt. Voortvloeiend uit de direct-to-consumer-aanpak die de meeste van deze bedrijven hanteren om hun oplossing op de markt te brengen, worden voornamelijk gezonde vrijwilligers bestudeerd. Daartegenover staat dat slechts in een beperkt aantal studies patiënten werden onderzocht met een hoge ziektelast en hoge zorgkosten. Een handvol studies meet de impact van de onderzochte technologie op de ziekteresultaten, kosten of toegang tot zorg.Uit hun analyse besluiten de onderzoekers dan ook dat de impact van leidinggevende digitale health bedrijven op de ziektelast of -kosten nog niet substantieel kan worden aangetoond. Ze manen beleidsmakers aan een omgeving te creëren die dergelijke bedrijven stimuleert om evidence-based en impactgerichte technologie te ontwikkelen.