...

Er komt geen meerwaardebelasting op aandelen voor particulieren. De fiscale vrijstelling voor meerwaarden op aandelen blijft bij vennootschappen en holdings de regel. Voor de vrijstelling is er geen minimum belang vereist. Enkel bij een verkoop binnen 12 maanden (zogenaamde 'speculatieve meerwaarden') zal op de gerealiseerde meerwaarde een meerwaardebelasting van 25% worden geheven. - BeurstaksDe beurstaks wordt met 30% opgetrokken. De huidige taks op beursverrichtingen bedraagt op aandelen 0,17% (wordt dus wellicht 0,22%) en op obligaties gekocht op de secundaire markt 0,07% (wordt wellicht 0,09%). De maximale beurstaks per verrichting gaat van 500 EUR naar 650 EUR.- Roerende voorheffing aandelenDe roerende voorheffing op dividenden van aandelen wordt algemeen 25%. De VV-strips, waarmee u kon genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15%, verdwijnen niet, maar de verlaagde voorheffing gaat wel naar 21%. De roerende voorheffing op dividenden van vastgoedbevaks gaat van 15% naar 21%. De vastgoedbevaks die investeren in residentieel vastgoed blijven genieten van het nultarief.- Roerende voorheffing vastrentende productenDe roerende voorheffing op interesten van rentedragende producten stijgt van 15% naar 21%. Er is één uitzondering: de nieuwe staatsbon valt gedurende de hele looptijd onder 15% roerende voorheffing.- SpaarboekjeHet gunstige fiscale statuut van het spaarboekje blijft overeind. Voor 2011 bedraagt het fiscaal vrijgestelde deel van de interesten 1.770 EUR per persoon. Boven het fiscaal vrijgestelde deel van de interesten betaalt u 15% roerende voorheffing (dus geen verhoging naar 21%). De inkomsten uit het spaarboekje moeten niet op de belastingaangifte aangegeven worden.- TAK21-productenDe tak-21 spaarverzekering blijft vrijgesteld van roerende voorheffing indien men langer dan 8 jaar in het product blijft. Bij verkoop binnen de 8 jaar gaat het tarief eveneens van 15% naar 21%. - VermogensbelastingEr komt geen vermogensbelasting. Wie meer dan 20.000 EUR per jaar roerende inkomsten (dividenden uit aandelen, rente uit kasbons, deposito's, obligaties,..) geniet, betaalt een crisisbijdrage van 4% op het deel van het roerende inkomen boven 20.000 EUR. Meerwaarden vallen niet onder deze roerende inkomsten. In de praktijk betekent dit dus een roerende voorheffing van 25% i.p.v. 21%. De inkomsten uit het spaarboekje worden in dit geval niet meegeteld als roerend inkomen.