...

Het Amerikaanse tijdschrift benadrukt dat diverse klinische immunotherapeutische trials, waarbij T-lymfocyten worden ingezet om tumoren aan te vallen, erg hoopgevend zijn in de strijd tegen bepaalde ernstige vormen van kanker. In een bijzonder optimistisch commentaarstuk worden meerdere casussen aangehaald van patiënten die gered werden dankzij de spectaculaire vooruitgang van de immunotherapie. Ook in België zijn er "veroordeelde" personen die dankzij deze methode weer hoop krijgen, meer bepaald in het UZ Brussel, waar de laatste tien jaar een honderdtal patiënten dit soort therapie heeft gekregen. Jammer genoeg wordt research naar immunotherapie almaar duurder: van 20.000 € in 2011 tot 30.000 € vandaag per reeks vaccins, per patiënt. Die research wordt momenteel bedreigd door de bezuinigingen in de gezondheidszorg. Tenminste, dat vinden onderzoekers in Antwerpen, Brussel en Leuven die zeggen dat ze "zich zorgen maken" en niet meer aarzelen om de alarmklok te luiden. "De financiële middelen zijn belachelijk klein en ik vrees echt het ergste voor mijn werkzaamheden", klaagt prof. Kris Thielemans van het UZ Brussel. (referenties: Science, 20 december 2013, DOI: 10.1126/science.342.6165.1432, en De Morgen, 26 december 2013)