...

Ze hebben hun behandeling niet gericht tegen de tumor zelf, die vaak heterogeen en moeilijk toegankelijk is, maar tegen de actoren van het immuunsysteem die de tumor kunnen elimineren of paradoxaal genoeg beschermen. De Zwitserse vorsers hebben een bij muizen verkregen kankercellijn ingespoten in de hersenen van muizen. Drie weken later was de tumor voldoende groot geworden en hebben de vorsers er interleukine 12 (IL12) in geïnjecteerd. Dat kleine, oplosbare eiwit activeert cellen van het immuunsysteem die het glioblastoom vernietigen. Parallel daarmee hebben ze een specifieke antistof gebruikt die de activering van de regulerende T-lymfocyten onder invloed van de tumor blokkeert. Ook daarmee hebben ze de immunologische afweer van de proefdieren weer kunnen activeren. Het immuunsysteem van de knaagdieren heeft een aantal hersentumoren in een gevorderd stadium volledig uitgeschakeld, waardoor de gemiddelde overleving steeg van 0 tot 80%. Gesterkt door die goede resultaten hoopt Burkhard Becher zo snel mogelijk klinische studies te kunnen starten bij de mens. (referentie: The Journal of Experimental Medicine, 25 november 2013, doi: 10.1084/jem.20130678)