...

De IMC keurde een gecoördineerde aanpak goed om het psychosociaal welzijn te verbeteren , niet in het minst van de medewerkers in de zorg. De prioriteit gaat naar de versterking van eerstelijnsgezondheidszorg, in de eerste plaats de huisartsen. Maar ook andere professionals in in de gezondheids- en welzijnszorg krijgen aandacht. Er kunnen pools ingeschakeld worden met in totaal 1.500 VTE psychologische hulpverleners. Over hoe dit concreet verloopt en de inspanning wordt verdeeld, volgen nog verdere interfederale gesprekken en overleg met de betrokkenen. De verschillende overheden willen de problematiek van het psychosociaal welzijn ook beter in kaart te brengen. Méér aandacht moet ook gaan naar het psychosociaal welzijn en de redzaamheid in de communicatie over de covidmaatregelen. TeststrategieDe IMC besloot ook om de teststrategie verder te verfijnen "om tegemoet te komen aan de dringende noden van enkele beroepsgroepen die een cruciale rol vervullen in het crisisbeleid".Vlaams WVG-minister Wouter Beke (CD&V) laat ook weten wat het precies inhoudt: alle zorg- en welzijnspersoneel, én het personeel dat hen ondersteunt, krijgen prioriteit.Ze krijgen met andere woorden een test aangeboden bij hoogrisicocontacten, ook wanneer ze geen symptomen hebben. Wat al gold voor het personeel van ziekenhuizen; woonzorgcentra en residentiële zorg voor personen met een handicap, zal ook gelden voor personeel werkzaam in de kinderopvang, thuis- en gezinszorg, jeugdhulp en de ondersteuning van personen met een handicap.Update: Op info-coronavirus.be geven de leden van het IMC een nog ruimer lijstje van personen die wel een test krijgen. Politie, onderwijspersoneel, werknemers uit de geneesmiddelenindustrie of van sommige nutsbedrijven. Opvallend: ook mantelzorgers behouden nog recht op een test,ook wanneer ze geen symptomen vertonen.De test wordt afgenomen op dag vijf.