...

Ook besloot de IMC eind vorige week dat de 800.000 Belgen die al een eerste dosis van Vaxzevria - het covidvaccin van AstraZeneca - kregen, ook een tweede dosis van hetzelfde vaccin krijgen. Hierover werd eveneens een advies ingewonnen bij het Europese geneesmiddelenagentschap EMA - en dat wordt nu gevolgd.Benefit-riskLidstaten hadden aan het EMA een benefit/risk-analyse gevraagd over het gebruik van Vaxzevria in de verschillende leeftijdsgroepen. De verhouding tussen de voordelen van het vaccin en het risico van trombose in combinatie met trombocytopenie hangt af van de actuele incidentie. Ze ligt anders in een land met een lage maandelijkse incidentie (55 gevallen per 100.000 inwoners in vergelijking met landen met een middelmatige (401 gevallen) of een hoge incidentie (886 gevallen).België zit in de groep met een medium risk. De onderstaande grafieken geven de verhouding weer tussen het aantal ziekenhuisopnamen door covid, covidpatiënten die op intensieve zorg terechtkomen, en mensen die overlijden door covid enerzijds, en het aantal gevallen met de ernstige bijwerkingen - per leeftijdsgroep.Ziekenhuisopnamen wegens covid vs trombose in combinatie met trombocytopenie na toediening van VaxzevriaICU-opname wegens covid vs trombose in combinatie met trombocytopenie na toediening van VaxzevriaOverlijden door covid vs trombose in combinatie met trombocytopenie na toediening van VaxzevriaEen aantal van de gevallen van trombose met trombocytopenie heeft een fatale afloop. Zowel ernstig covid als trombose met trombocytopenie kunnen belangrijke sequelae hebben. De voordelen van het vaccin zijn al duidelijk in de leeftijdsgroep van 30 tot 39 jaar maar stijgen nog aanzienlijk vanaf 40 jaar. Op grond van de analyse van het EMA bevelen de HGR en de Taskforce aan om het vaccin van AstraZeneca te gebruiken voor iedereen van 41 jaar of ouder. De IMC neemt deze aanbeveling over. Dokter Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie onderstreept dat iedere belangrijke vertraging van de vaccinatiecampagne aanzienlijke gevolgen heeft - waaronder ook een aantal vermijdbare sterfgevallen.Johnson and JohnsonOok de inenting met het vaccin van Janssen kan in ons land worden gestart. Kort nadat het EMA het licht opnieuw op groen zette voor dit vaccin, gaven in de VS ook de FDA en de CDC het advies om de campagne in dat land met dit vaccin te hervatten. Hier geldt geen beperking voor de leeftijd.Het vaccin van Janssen, waarvan maar één dosis van moet worden toegediend, zou het meest geschikt zijn voor vaccinatie bij niet-mobiele patiënten thuis.Bij beide vaccins, dat van AstraZeneca en dat van Janssen, is wel verhoogde waakzaamheid geboden op symptomen die zouden kunnen wijzen op trombose. Een vroegtijdige en aangepaste behandeling bij gevallen van trombose in combinatie met trombocytopenie kan de evolutie van deze aandoening gunstig beïnvloeden.Ten slotte is het uiteraard belangrijk verdachte gevallen van trombose te melden.Tweede dosisVanaf begin mei zullen de eerste herhalingsdoses met Vaxzevria in ons land plaatsvinden. Dokter Ramaekers stelt dat de ervaring uit de UK leert dat dit veilig is - verdachte complicaties zijn en worden er nauwgezet opgevolgd. Over het gebruik van een tweede dosis van een andere vaccin zijn er uit klinisch onderzoek nog geen gegevens voorhanden.Zwangerschap, borstvoedingDe HGR bracht vorige week ook een advies uit over het gebruik van de mRNA-vaccins bij zwangere vrouwen en bij vrouwen die borstvoeding geven. Niet alleen oordeelt de HGR dat het gebruik van deze vaccins bij zwangere vrouwen als veilig mag worden beschouwd, de experts bevelen aan dat deze groep prioritair wordt gevaccineerd.Zwangere vrouwen hebben meer risico om een ernstige vorm van covid te ontwikkelen dan niet zwangere vrouwen. Er is bovendien een toegenomen risico van premature geboorte, vroegtijdige zwangerschapsafbreking of bevalling met een keizersnede.Comorbide aandoeningen zoals een verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hypertensie, diabetes, ... verhogen nog het risico. Ook de leeftijd (ouder dan 35 jaar) speelt een rol.De HGR beveelt vaccinatie aan bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, en met name bij vrouwen die een zwangerschap plannen. Dat is des te meer het geval wanneer ze een verhoogd risico van besmetting lopen - zoals vrouwen die in de gezondheidszorg actief zijn.Een MBV (medisch begeleide voortplanting) is geen contra-indicatie, en de HGR beveelt een voorafgaande volledige vaccinatie aan.Het gebruik van deze vaccins bij borstvoeding beoordeelt de HGR ook als veilig.Het volledige advies van de HGR kunt u hier downloaden.