...

Deze groep komt aan de beurt na de 18-jarigen. Ze krijgen Comirnaty (Pfizer) aangeboden - het enige vaccin dat al een goedkeuring heeft voor deze leeftijdsgroep. De tieners met gezondheidsrisico's komen het eerste aan de beurt, vóór hun leeftijdsgenoten.De Taskforce Vaccinatie onderstreept dat deze groep volgens de Wet op de Patiëntenrechten zelf kan beslissen om zich te laten vaccineren - ze hebben geen toestemming van de ouders nodig.Dertig dagenIn een persmededeling gaven de Vlaamse ministers Wouter Beke, bevoegd voor gezondheidszorg, en Benjamind Dalle, jeugd (beiden CD&V), zaterdag ook al wat informatie over de organisatie van de campagne voor deze leeftijdgroep.Huisartsen en pediaters zullen hun jonge patiënten kunnen toevoegen aan de lijst van de risicogroepen.In Vlaanderen zullen de jongeren een uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren op een bepaald tijdstip in een bepaald vaccinatiecentrum.Ze kunnen de uitnodiging accepteren of afwijzen. Past de datum niet, dan kunnen ze de vaccinatie op een nieuwe datum prikken - tot 30 dagen na de uitnodiging.Op die manier moeten de jongeren niet kiezen tussen deelname aan een kamp en hun vaccinatie, stellen de ministers.Met de vaccinatie van de jongeren wil de overheid vooral de circulatie van het virus in de bevolking de pas helpen afsnijden.Over de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen nam de IMC Volksgezondheid nog geen beslissing, maar wacht het op de wetenschappelijke adviezen hierover.Keuze aan de bevolkingDe IMC gaf aan de Taskforce Vaccinatie de opdracht de mogelijkheid om personen jonger van 40 jaar of jonger zelf de keuze te laten maken om zich te laten inenten met het vaccin van Janssens, of dat van AstraZeneca.De leeftijdsgrens van 41 jaar voor het Janssens-vaccin werd vorige week ingesteld en is nog steeds maar tijdelijk - maar kan zeker wel eens definitief worden.Zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken is erg belangrijk om steeds nieuw opduikende varianten van het virus verder te voorkomen.Daarom dat men toch de mogelijkheid wil bieden aan deze leeftijdsgroep om zelf te beslissen of ze het geringe risico van trombose in combinatie met trombocytopenie willen lopen wanneer ze één van deze vaccins krijgen.Als ze dat risico niet willen lopen, komen ze uiteraard even goed in aanmerking voor vaccinatie met een mRNA-vaccin.Om mensen te helpen een rationele keuze te maken, ontwikkelt het KCE visuele tools die de balans tussen risico en baten verduidelijken. Deze tools zullen publiek worden gemaakt.(Lees verder onder de illustratie.)De (voorlopige) leeftijdsbeperking voor het Janssens-vaccin is een streep door de rekening van de vaccinatiecampagne. Ook de traagheid waarmee de Janssens-vaccins momenteel geleverd worden - als gevolg van een productiefout in de VS - was iets waarmee de Taskforce Vaccinatie geen rekening had gehouden.Gehoopt wordt dat de FDA deze week duidelijkheid geeft over de veiligheid en de bruikbaarheid van de badges van het vaccin die momenteel worden ingehouden. Maar de taskforce verwacht dat Johnson and Johnson voorlopig veel minder vaccins zal leveren dan men aanvankelijk gehoopt had.AstraZeneca stelt een belangrijke levering in het vooruitzicht in de week van 21 juni.