...

De IMC nam deze beslissing na het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA van 24 februari, en het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie.In Vlaanderen werd al de mogelijkheid geboden aan jongeren vanaf 12 jaar om een afspraak te maken voor een boosterdosis van het covidvaccin. Jongeren vroegen om een booster te kunnen krijgen, dikwijls omdat dit een voorwaarde was om in bepaalde landen op vakantie te kunnen.De IMC Volksgezondheid biedt jongeren nu in het hele land de mogelijkheid een booster te krijgen - wanneer ze daar zelf om vragen en/of wanneer de ouders daarom vragen.De betrokkenen zullen een afspraak moeten maken in het vaccinatiecentrum. Er komt - althans voor het moment - geen algemene campagne om alle jongeren tussen 12 en 17 jaar oud een booster te geven.EMA houdt slag om de armDe EMA stelt in haar advies van 24 februarie dat lidstaten van de EU zelf moeten bekijken in welke mate de booster in de huidige omstandigheden aangewezen is. Een booster is veilig, al ziet men bij jongeren heel af en toe myocarditis ontstaan na de vaccinatie.Voor personen jonger dan 16 jaar baseert het EMA zich vooral op de ervaring die daarmee is opgedaan in Israel. Het EMA verwacht in de komende maanden nog resultaten over de booster bij jongeren uit nieuwe studies.Het EMA wijst er op dat landen bij hun beoordeling of de booster is aangewezen, moeten rekening houden met het actuele risico voor jongeren.HGR ziet voorlopig weinig meerwaardeDe HGR neemt het advies van het EMA over, en stelt dat een boosterprik aan jongeren tussen 12 en 17 jaar oud in België kan worden gegeven "wanneer dat gepast is" ("when appropriate").Zoals bij volwassen begint de bescherming door de basisvaccinatie na zes maanden bij tieners af te nemen. Maar in de huidige omstandigheden is de meerwaarde van een booster niet echt duidelijk meer - noch voor de jongeren zelf, noch voor de maatschappij.De HGR beveelt op dit moment zeker geen systematische campagne aan. Een systematische campagne loopt overigens wel al sinds januari voor jongeren tussen 12 en 17 jaar met een verhoogd risico. Het gaat dan om jongeren met een verminderde immuniteit, of met chronische longaandoeningen, hart- en vaatziekten, obesitas, ernstige astma, syndroom van Down of sommige zeldzame ziekten.De HGR dringt er ten slotte op aan dat de Belgische overheid ijvert voor het standaardiseren van digitale covidcertificaten, minstens op Europees niveau. De toegang van jongeren tot publieke activiteiten zou niet afhankelijk mogen zijn van de vaccinatiestatus.