...

Roger Renders, woordvoerder van Wachtposten Vlaanderen, is blij met de resultaten van de Artsenkrantenenquête. Die zijn duidelijk positief. De posten hebben de veiligheid van de wacht en de zichtbaarheid van de huisartsen vergroot, en die kunnen dat appreciëren. "Wachtposten zullen het imago van de eerstelijnsarts verbeteren", stelt de arts uit Deurne.Wachtposten lijden wel mee onder het wantrouwen dat nogal wat huisartsen tegenover de overheid koesteren. De meeste artsen vinden dat de overheid ze gebruikt om haar invloed op de eerstelijnsgeneeskunde te vergroten. Maar deze samenwerkingsverbanden zijn juist van onderuit gegroeid. "Ik ben de overheid zelf gaan overtuigen van het belang van de wachtposten", getuigt Renders.Het zijn huisartsenkringen die beslissen om een post op te richten - het spreekt voor zich dat dat democratisch verloopt. De overheid legt de artsen geen enkele dwang op om die stap over te zetten. Minder rompslompHoe wachtposten de forfaitarisering van de eerstelijnsgeneeskunde in de hand zouden werken, ziet Roger Renders in het geheel niet. Op sommige plaatsen betaalt de patiënt rechtstreeks aan de arts, elders int de wachtpost het geld en wordt dat achteraf verdeeld. Over de regels daarvoor beslissen de betrokken artsen zelf. De overheid heeft daar geen invloed op.Wachtposten bieden de huisartsen tal van voordelen. Ze zijn erg goed omkaderd. Terecht vinden de dokters dat ze de werkomstandigheden verbeteren en de werklast verminderen. Dat tegelijkertijd veel artsen vinden dat de rompslomp er groter door wordt, vindt Renders tegenstrijdig. Hangt het antwoord van de arts af van de manier waarop de vraag wordt gesteld? Het is voor Dr. Renders in ieder geval onwaar. In de wachtpost kan de huisarts zich concentreren op zijn directe taak: de zorg om de patiënt.Wachtposten kosten wel extra geld. Kan dat geld de huisarts niet beter op een andere manier ten goede komen? "De overheid geeft niet zomaar geld aan de huisarts: voor wat hoort wat. Artsen die weten hoe het geld efficiënter besteed kan worden en die een betere oplossing hebben om de zorgcontinuïteit te verzekeren, moeten hun ideeën zo snel mogelijk op tafel leggen", vindt Renders. "Geld incasseren zonder tegenprestatie, dat is pure onzin." 'Artsen die weten hoe het geld efficiënter besteed kan worden en die een betere oplossing hebben om de zorgcontinuïteit te verzekeren, moeten hun ideeën zo snel mogelijk op tafel leggen'Het model maakt nieuwe oplossingen mogelijk. In de toekomst zal men misschien artsen aantrekken die alleen wachtdiensten doen, om de gaten op te vullen. De infrastructuur wordt nu al vaak gedeeld met de LMN en het secretariaat van de kring - die centrumfunctie zal nog meer gemeengoed worden. Samenwerken is de toekomst.Huisartsenposten verkleinen ook duidelijk de kloof met de patiënt, in plaats van die te vergroten. Dankzij de posten ziet men nu patiënten terug, die de eerste lijn vroeger kwijtraakte. Jonge patiëntjes werden bijvoorbeeld vanuit de spoed doorverwezen naar de pediater. Maar de wachtpost brengt de huisarts van de patiënt meteen op de hoogte: die vindt maandagochtend het verslag van de visite van het weekend in zijn mailbox. Voor de opvolging van het probleem verwijst de dienstdoende arts de patiënt terug naar zijn eigen huisarts.