...

Het FAGG zet de informatie nu op haar website. De bijkomende boodschap is dat patiënten aan hun arts of apotheker advies kunnen vragen. Met name dan zou u de patiënt duidelijk moeten kunnen maken voor welke voorgeschreven stoffen hij een formulier nodig heeft. Het is maar dat u het weet.Hiermee wordt een Koninklijk Besluit van 6 september 2017 toegepast. In het algemeen gaat het over slaap- en kalmeermiddelen, sterke pijnstillers, middelen voor de behandeling van ADHD en middelen gebruikt in substitutietherapie zoals methadone of buprenorfine. Patiënten die binnen de Schengenzone reizen dienen "tenminste tien werkdagen vooraf" het ingevulde officiële formulier op te sturen naar het FAGG. Het Geneesmiddelenagentschap valideert en stuurt het document terug. De betrokken patiënt neemt de goedgekeurde verklaring mee op reis en bewaart ze bij zijn geneesmiddelen. Het FAGG benadrukt dat haar bevoegdheid beperkt blijft tot "het valideren van Schengenverklaringen voor burgers die in België gedomicilieerd zijn." Ook medicinale cannabis met tetrahydrocannabinol valideert men niet omdat het product niet mag afgeleverd worden in België.Met landen buiten de Schengenzone zijn er geen afspraken. Als een patiënt hierover contact opneemt met de ambassade van het desbetreffende land en dit levert niets op dan raadt het FAGG doodleuk aan "een Engelstalige verklaring te laten opstellen door de behandelende arts. Daarin moet duidelijk staan welke geneesmiddelen de patiënt dient in te nemen in het kader van zijn medische behandeling en de posologie."