...

Een opvallend denkspoor in 'Dr. Doom en de Zeven Dwergen' (zie ook AK2138): "Op initiatief van Prof. Francis Heller wordt onderzocht in welke mate en onder welke (financie) voorwaarden het mogelijk is om op basis van de door het Ifeb verzamelde gegevens over de ambulante afgeleverde geneesmiddelen de artsen te informeren over hun voorschrijfprofiel."Het percentage goedkope geneesmiddelen dat de arts minimum moet voorschrijven wordt geregeld opgetrokken: het is nu gelijk aan het percentage goedkope geneesmiddelen dat 60% van de artsen met dezelfde specialisatie voorschreven in de eerste helft van 2010. Maar hoe weet u dat uw binnen deze zestigste percentiel valt? Het Riziv levert uw persoonlijke profiel af met ongeveer twee jaar vertraging.Ifstat-databankIfeb staat voor 'Instituut voor Farmaco-Epidemiologie van Belgi. Het werd in 1990 opgericht door de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) samen met een aantal andere artsen- en apothekersveregingen. Prof. Heller zit sinds mei 2010 voor het Vbs in het Ifeb-bestuur.Ifeb verzamelt gegevens over ambulant afgeleverde en terugbetaalde geneesmiddelen voor louter wetenschappelijke doeleinden. De gegevens zijn afkomstig uit de tariferingsdiensten van de Apb en Ophaca, samen goed voor 93% van de publiek toegankelijke officina's. De gegevens uit Ifstat lopen gelijk met die van andere gegevensbanken, zoals Farmanet."Koken kost geld", schrijft Marc Moens nog over het nieuwe project. Alleen als voldoende artsen interesse laten blijken, kan een overeenkomst met het Ifeb worden afgesloten. Deze nieuwe opdracht zal blijkbaar ook belangrijke aanpassingen van de databank vereisen, want Ifstat verzamelt de gegevens volkomen anoniem. Het houdt zelfs geen geanonimiseerd uniek identificatienummer bij, zo onderstreept de beschrijving van de databank op www.ifeb.be.