...

Van de 3.764 ingeschreven kandidaten voor de tweede sessie legde 88,4 % (N =3.331) het volledige examen af, meldt prof. Bernard Himpens, voorzitter van de examencommissie. "Enkele opvallende verschillen van de laatste jaren werden bevestigd. De Belgische vijfdejaars studenten kwamen bijna allen (98,6%) opdagen terwijl slechts 74% van de ingeschreven Nederlanders aan het examen deelnam."Na deliberatie slaagden 584 kandidaten in dit tweede examenmoment. Dat aantal is ongeveer gelijk aan het aantal geslaagden van de tweede sessie van het toelatingsexamen 2013 (n=589). Het bekomen slaagpercentage van 17,5% is echter iets lager dan het slaagcijfer van de tweede sessie van vorig jaar (18,3%) door het grotere aantal kandidaten, licht prof. Himpens toe."Het globale slaagpercentage (17,5%) is echter (zoals steeds) een getal samengesteld uit extremen gezien er enorme verschillen tussen de verschillende deelgroepen worden vastgesteld. Bij de normstudenten - dat zijn de zesdejaars die voor het eerst aan het examen deelnemen- was het slaagcijfer 22,2%; bij de vijfdejaars 0,6% en bij de Nederlanders 11,4%."Globale resultaten 2014Dit jaar namen er 6.101 individuen aan één of beide examenmomenten deel. Dat zijn er 387 meer dan in 2013. Daarvan slaagden er in totaal 1.140 kandidaten. Het huidige aantal geslaagden is het derde hoogste sinds de organisatie van het toelatingsexamen na 2009 en 2013.Het globale slaagpercentage bedraagt dit jaar 18,7%. De normgroep behaalde 27,9%, de vijfdejaars 0,5% en de Nederlanders 10,4%.Prof. Himpens: "De slaagcijfers moeten zoals steeds zorgvuldig geïnterpreteerd worden. In 1998 waren er 447 geslaagden op 914 unieke deelnemers (slaagcijfer van 49%). In 2014 zijn er meer dan 2,5 maal meer geslaagden dan in 1998 maar door de instroom van alle nieuwe deelgroepen bedraagt het globale slaagcijfer echter 18,7%. De normgroep maakte in 1998 immers 75% van alle deelnemers uit maar daalde over de jaren heen, zodat in 2014 slechts 35,2% van de deelnemers tot deze normgroep behoort."