...

Van de 57.555 artsen die het Riziv als actief beschouwt, verwerpen er 7.181 het nieuwe akkoord voor dit en volgend jaar. Dat is 12,5% - 87,5% treden dus tot het akkoord toe. Van die laatste groep doen 2,3% dat maar gedeeltelijk, tijdens een deel van hun spreekuren passen ze een eigen tarief toe. In Vlaanderen is het aandeel van de artsen die het akkoord verwerpen het hoogst: bijna 14%. Met Brussel scheelt dat maar een fractie van een percent. In Wallonië gaat het om net geen 10% van de artsen. Vlaamse specialisten verwerpen tradioneel het akkoord vaker dan andere artsen in het land, Vlaamse huisartsen treden dan weer iets vaker toe. Zonder de artsen in opleiding verwerpen 25% van de Vlaamse specialisten het akkoord, terwijl het percentage voor heel het land 20% bedraagt. Van de huisartsen verwerpen in Vlaanderen 6% het akkoord, tegenover 8,5% voor het gehele land.De grafiek onder toont het aantal artsen in de drie verschillende gewesten die toetreden tot het tarievenakkoord, het aantal artsen die het akkoord afwijzen en eigen tarieven hanteren, en het aantal artsen die maar voor een deel van de consultaties eigen tarieven hanteren en voor de rest de 'officiële' tarieven. We zien ook de verschillen met 2017. Die zijn niet uitgesproken groot. Over het algemeen zijn er minder artsen die het akkoord opzeggen dan vijf jaar geleden, maar de uitzondering zijn de Vlaamse specialisten die iets vaker eigen tarieven gaan hanteren. Voor de berekening van de percentages in de tabel lieten we de artsen in opleiding buiten beschouwing - die het Riziv wel meerekent. Het Riziv rekent bij de huisartsen ook artsen met bevoegdheidcodes 000 en 009, maar die lieten we bij de voor deze groep van artsen vermelde percentages tevens buiten beschouwing. De verschillen tussen de specialismen onderling is wel heel groot. In Vlaanderen wijzen meer dan 70% van de dermatologen het akkoord af en 64% van de oftalmologen. De top vijf van specialismen die het akkoord op nationaal niveau het vaakst verwerpen, en de evolutie sinds 2011, ziet u in de grafiek rechts. Voor heel België zijn er in 2022 twee disciplines waarin een meerderheid van de artsen het akkoord verwerpen: dermatologie en de oftalmologie. Wanneer je Vlaanderen afzonderlijk bekijkt, komen daar nog de plastisch chirurgen en gynaecologen bij. Op het niveau van de arrondissementen zien we meer uitgesproken verschillen. In Roeselare en Aalst bijvoorbeeld, zijn er 13 specialismen waarvan een meerderheid van de artsen het akkoord verwerpen. Zoiets is voor patiënten die geen hogere tarieven willen betalen vooral een probleem in kleinere en/of dunner bevolkte arrondissementen, waar er per specialisme minder artsen actief zijn.