...

Ierland sluit zich aan bij België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk - samen BeNeLuxA - om voor zijn inwoners een betere toegang proberen te bedingen tot dure weesgeneesmiddelen.Er zijn ongeveer 8.000 zeldzame aandoeningen, die minder dan vijf op 100.000 personen treffen maar waaraan alles samen naar schatting toch 30 miljoen Europeanen lijden. Het aantal weesgeneesmiddelen bedraagt circa 150 - door de geringe omzet blijft de prijs ervan hoog.Door samen te onderhandelen proberen de vijf landen van BeNeLuxA voor hun inwoners de prijs naar omlaag te krijgen.Maar het akkoord dat Maggie De Block en Edith Schippers vier jaar geleden samen ondertekenden, had al van bij aanvang een iets ruimer opzet.De landen van BeNeLuxA doen ook samen aan horizon scanning: ze kijken naar ontwikkelingen in het geneesmiddelenonderzoek om de komst van nieuwe - vaak dure - therapieën beter te voorspellen, en om het landelijke beleid daarop beter te kunnen voorbereiden.Ze zetten samen ook Health Technology Assessments op om de precieze meerwaarde van nieuwe behandelingswijzen beter te kunnen inschatten, eveneens om het landelijke beleid terzake te ondersteunen.Of aan de naam van BeNeLuxA nog nieuwe letters voor Ierland worden aangescrabbled, meldt de persmededeling van de vijf volksgezondheidsministers niet. Dat wordt moeilijk want er is ondertussen ook een website www.beneluxa.org.