...

De principiële beslissing was overigens door de politici al genomen - de precieze strategie moest nog worden uitgewerkt. Op dit moment worden nog de zorgverleners en de resterende 65-plussers ingeënt. De uitnodigingen voor mensen die een basisvaccinatie kregen met één dosis van het Janssen-vaccin gaan momenteel de deur uit. Tegen de jaarwisseling zouden al 3,5 miljoen inwoners van ons land een boostervaccinatie tegen covid hebben gekregen. Nieuwe strategieVanaf januari krijgt de rest van de bevolking ouder dan 12 jaar die al is gevaccineerd de boosterdosis met een mRNA-vaccin. Het eerst aan de beurt komen mensen die een basisvaccinatie kregen met Vaxzevria (AstraZeneca).Daarvoor wordt de capaciteit van de vaccinatiecentra weer uitgebreid. Deze week waren in alle Belgische centra tezamen al meer dan 440 duizend vaccinaties gepland - wat misschien nog oploopt. De 'Belgische' maximumcapaciteit zou in de komende weken op 593.970 worden gebracht en gehouden. Daarnaast staat de deur open voor alternatieve kanalen voor de vaccinatie. Vaccinatie in de eerste lijn is mogelijk - in principe dus ook door de huisarts. Een wetsvoorstel is in de maak dat ook apothekers de bevoegdheid geeft om vaccins toe te dienen.Ook vaccinatie in bedrijven door bedrijfsgeneeskundige diensten kan worden georganiseerd. Dat stelt Vlaamse onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in staat om zelf ook de vaccinatie van onderwijzend personeel in handen te nemen.Dat kan allemaal omdat er genoeg vaccins in voorraad zijn. De huidige reserve in ons land van mRNA-vaccins bedraagt 5,2 miljoen doses - nieuwe leveringen zijn gepland vanaf begin volgend jaar. De voorraad spuiten en naalden bedraagt 23 miljoen.Het basischema dat wordt gevolgd is dat eerst de mensen die het Janssen-vaccin kregen voor de boosterdosis in aanmerking komen, minstens twee maanden na de vaccinatie. Op de tweede plaats komen de mensen die een basisvaccinatie kregen met het AstraZeneca-vaccin - minstens vier maanden na de basisvaccinatie met twee doses. En vervolgens iedereen de een mRNA-vaccin kreeg - minstens zes maanden na voltooing van de basisvaccinatie.Ten slotte zette het Europese geneesmiddelenagentschap ook het licht op groen voor vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen. Daarover moeten nu de HGR en het Comité Bio-ethiek hun aanbevelingen over formuleren op basis waarvan een definitieve beslissing kan worden genomen. De vaccinatie van de kinderen zal dan kunnen plaatsvinden in januari en februari 2022 - wanneer de voor hen aangepaste vaccins worden geleverd.Nog verder genoteerd: