...

Hoe gedragen we ons in een maatschappij waarin normen en waarden constant veranderen? Deze hamvraag staat centraal op de 43ste editie van het Medisch Psychologisch Weekend van Domus Medica.De veranderende samenleving beïnvloedt elk individu en zijn manier van denken. Ook artsen merken dit op in hun praktijk, denk maar aan 'nieuwe of veranderende' ziektebeelden. "Ziekten zoals ADHD, autismespectrumstoornissen, anorexia en borderline worden beïnvloed door de steeds hoger gestelde eisen in onze maatschappij. Patiënten lijden onder die druk", vertelt Dr. Magda Wijns, voorzitter van de. Commissie Psychosociale Problematiek van Domus Medica. "Je moet flexibel zijn, je moet succes hebben, je moet dit en je moet dat. Mensen die dit patroon niet kunnen volgen en moeilijk functioneren in de maatschappij, worden meteen als 'loser' bestempeld. Ze zijn abnormaal tegenover mensen die wel aan de veranderende normen beantwoorden."KinderenKinderen en jongvolwassenen zijn gemakkelijk slachtoffer van dit moderne probleem. Zij gaan ten onder aan de druk, verwachtingen en eisen waaraan ze thuis en op school moeten voldoen. "Het aantal diagnoses bij kinderen stijgt aanzienlijk, zeker die van ontwikkelingsstoornissen. Ze worden ook meer en meer onderworpen aan een psychologisch onderzoek. Overal zijn hulpverleners overvraagd", gaat de huisarts verder.Het is kinder- en jeugdpsychiater Prof. Piet Vandebriel die tijdens het weekend over kinderen en abnormaal gedrag komt spreken. "Het is altijd zoeken naar de gulden middenweg in het diagnosticeren van kinderen", gaat Dr. Wijns verder. "Aan de ene kant is het zinvol om te kijken waarom een kind niet functioneert zodat een behandeling opgesteld kan worden. Aan de andere kan moeten we oppassen om niet over te diagnosticeren."Breed kaderNaast Prof. Vandebriel zullen er op tijdens het weekend nog veel andere sprekers en aanwezigen op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem. Waar is de maatschappij veranderd, waar zitten de knelpunten en hoe kan iemand zijn identiteit vinden in zo'n samenleving? In een breed kader, dankzij een uitgebreide waaier aan sprekers, zal dit beantwoord - of toch alleszins besproken - worden op filosofisch, medisch en ethisch vlak.Schrijfster Kristien Hemmerechts brengt een getuigenis, als zus van een psychisch zieke en meter van Te Gek?!. Professor medisch en sociale filosofie en ethiek Ignaas Devisch buigt zich over de patstelling dat er voor elke ziekte een pil bestaat, maar dat het lijkt alsof mensen ziek gemaakt worden om ze pillen te geven. Neuropsychiater Dr. Georges Otte brengt daarentegen een beschouwende uiteenzetting door te focussen op een neurobiologisch verklaringsmodel. Ook pyschoanalyticus Prof. Paul Verhaeghe is van de partij met een uiteenzetting over identiteit en maatschappij, gelinkt aan zijn recente boek Identiteit. Hij ziet een wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving: de mens creëert een bepaald beeld van zichzelf met bepaalde normen en waarden door de anderen.Voorts kan u tijdens het weekend luisteren naar hoogleraar in de psychiatrie Prof. Kurt Audenaert die op zoek gaat naar een neurologische verklaring. Psychiater en psychotherapeut Dr. Dirk De Wachter legt het probleem bij de maatschappij en niet zozeer bij het individu. Ook huisarts Paul Vandewiele en Annick Vogels zijn erbij, met respectievelijk het thema ''Van niets gevonden en toch ziek' tot 'niet ziek en toch iets gevonden'' en 'Epigenitica'.Praktisch Medisch Psychologisch Weekend 'Help, ik ben normaal!'.Van zaterdag 6 (vanaf 9u) tot en met zondag 7 oktober 2012 (tot 12.30u) in Crowne Plaza Brussels Airport, Da Vincilaan 4, 1831 Diegem.Info en inschrijven: www.domusmedica.beAccreditering is aangevraagd.