...

Sinds begin april mag u de preventiemodule of het gmd-plus aanrekenen bovenop het gebruikelijke ereloon van het gmd. Het gaat zoals bekend om een preventiechecklist met zes punten voor patiten tussen 45 en 75 jaar. Er zaten evenwel enkele administratieve addertjes onder het gras en die zijn nu geliquideerd. Tot nu toe mag immers alleen de gmd-houdende huisarts het gmd-plus inbrengen (code 102395), waarvoor hij 10,14 euro extra opstrijkt. Dat schept problemen in groepspraktijken of bij netwerkende solohuisartsen. Nu besliste de medicomut om bij de volgende plenaire Technisch-Geneeskundige Raad (TGR) de gmd-houdende huisartsen gelijk te stellen met huisartsen in groepspraktijken of een samenwerkingsverband. De regeling zou dan ingaan met terugwerkende kracht, tot 1 april, maar moet wel nog verschijnen in het Staatsblad. Huisartsen die tot nu toe van ziekenfondsen een njet kregen op de terugbetaling van die prestatie, wachten best nog even af tot alles rond is. Om dan opnieuw hun attesten aan te biedenvoor terugbetaling, raadt Marc Moens (Bvas) aan. Deze interpretatieregel kan immers tamelijk snel in het Staatsblad. Zwangere artsen Voor alle duidelijkheid nog even zeggen dat prestatie 102395 niet op hetzelfde getuigschrift als de consultatie of het huisbezoek moet staan. Sommige ziekenfondsen deden daar moeilijk over. "Zo zal onder meer ook het storende opvolgprobleem van huisartsen die in zwangerschapsverlof gaan opgelost geraken. Hun gmd's moeten tijdens die periode immers door een collega van dezelfde associatie worden behartigd, maar die zaten tot nu toe strop, tenzij ze het pro deo deden", licht Moens nog toe. Toeslag avondraadpleging kan in derdebetaler Het geesteskind van Dr. Roels is ongetwijfeld de permanentietoeslag bij de avondraadpleging tussen 18 en 21u (code 101113). Dat experiment loopt nog steeds en de toeslag bedraagt inmiddels drie euro. Het mag tijdens de wachtdiensten of indien gevraagd door de patit, ook in derdebetalersregeling.