...

Vlamingen zijn behoorlijk gesteld op hun huisarts. Bijna negen op de tien zweert bij een vaste huisarts en hij/zij blijkt ook degene te zijn op wie mensen het meest vertrouwen. Toch durft bijna de helft van de twintigers zijn seksuele problemen niet aankaarten bij de eigen huisarts.Dat blijkt uit een patiëntenenquête in opdracht van lifestylezender Vitaya bij 1.000 Vlamingen tussen 20 en 70 jaar oud. Vlamingen blijken hondstrouw aan hun huisarts. De Vlaming consulteert in zijn leven gemiddeld 2,5 verschillende huisartsen. Meer dan de helft gaat al langer dan 10 jaar bij dezelfde dokter aankloppen. Ongeveer een kwart, vooral jongeren, spreekt de huisarts aan met de voornaam. Ouderen houden het liever formeler en zeggen dokter.Onterechte ziektebriefjesVlamingen willen liefst de klok rond en zeven op zeven bij hun huisarts terechtkunnen. Ruim driekwart wil dat de huisarts hem dezelfde dag nog voorthelpt na een telefoontje. Bijna vier op de tien ondervraagden vindt het normaal dat ze tot 20 uur 's avonds bij de dokter mogen aanbellen.Zo'n 8% van de Vlamingen geeft toe dat ze al eens onterecht een ziektebriefje hebben gevraagd en gekregen van hun huisarts. Mannen stellen vaker een doktersbezoek uit, terwijl vrouwen dan weer met multipele klachten of vragen naar de raadpleging trekken. Zeven op de tien vraagt tijdens een consultatie voor de kinderen ook ineens iets voor zichzelf.Bijna de helft van de patiënten wenst dat zijn huisarts openstaat voor alternatieve therapieën zoals acupunctuur, homeopathie en osteopathie. Vooral vrouwen blijken daar gevoelig voor.SchaamtePatiënten vertellen hun huisarts ook niet alles. Een kwart schaamt zich nog steeds om over seksuele aandoeningen te praten. Bij de groep twintigers loopt dat zelfs op tot bijna de helft. Heel wat patiënten (68%) verzwijgen dat ze een onderzoek zoals een rectaal toucher onprettig of gênant vinden.Tot slot: voor de meerderheid van de ondervraagde patiënten is de ideale huisarts nog steeds hetero en blank. De helft zegt zich niet op zijn gemak te voelen bij een huisarts die moslim is, een op vijf wil liever geen homo als huisarts.