...

CD&V-kamerleden Nathalie Muylle en Jef Van den Bergh willen mensen de kans geven om zich bij de aanvraag van hun rijbewijs als orgaandonor te registreren, om zo het aantal donoren in ons land op te krikken. In een reactie aan Belga laat NVA-senator dr. Louis Ide weten dat hij dat voorstel maar niets vindt. Volgens hem zijn huisartsen beter geplaatst.Louis Ide wijst erop dat de aanvrager van het rijbewijs geconfronteerd zou worden met een administratieve kracht die akte neemt van het feit of hij/zij donor wenst te zijn. Of juist niet."Eén van de grote problemen bij het sensibiliseren tot meer donoren is net dat mensen zich ook kunnen laten registreren als niet-donor", aldus Ide, die er meteen op wijst dat die bekommernis al dikwijls naar voren kwam in de vele hoorzittingen in de Senaat over de kwestie van orgaandonatie. Toen was er echter nog geen spoor te bekennen van het CD&V-voorstel.Een beter alternatief vindt Ide de registratie van donoren bij huisartsen via eHealth (zie ook Huisarts als meldpunt voor orgaandonatie). "De huisarts, vertrouwenspersoon bij uitstek van de patiënt, kan dan concrete duiding geven aan iemand die zich bijvoorbeeld zou willen laten uitschrijven."De NVA-senator hoopt nu dat CD&V mee aan de kar trekt om dat voorstel snel gestemd te krijgen.