...

De dag opent iets na 9 u. met de keynote speech door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block. Christiaan Decoster van de FOD Volksgezondheid licht vervolgens de ontwikkelingen rond het EPD en CoBHRA (de databank van instellingen en zorgbeoefenaars) toe. Daarna splitst het aanbod zich op. In het hoofdprogramma rapporteert eHealth-baas Frank Robben de stand van zaken met de roadmap e-Gezondheid en schetst prof. dr. Guido Dedene het belang van schaal en integratie in de gezondheidszorg. De Werkgroep ICT4Care mag zichzelf aan het publiek voorstellen. Daarnaast lopen tal van parallelsessies - en ook in de namiddag heeft men de keuze tussen een ruim aanbod van onderwerpen: HRM, nieuwe technologieën, accreditatie, veiligheid, het EPD, multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn en transmuraal... telkens met relevante sprekers en experts. Meer informatie vindt u op www.zorgict.be. Op deze website vindt u ook het online inschrijvingsformulier.