...

De voorbije weken ontstond er in de media een discussie over een eventueel huisartsentekort. Die kwam er naar aanleiding van de uitbreiding van huisartsenarme zones binnen Impulseo I. Huisartsen in zogenaamde huisartsenarme zones klagen dikwijls niet over een tekort. Is dat tekort dan niet overroepen? Guy Gielis, directeur van het Icho, wil zich over politieke kwesties liever niet uitspreken. Starterpremies voor huisartsen spelen volgens hem een ondergeschikte rol in de specialisatiekeuze van geneeskundestudenten. De vraag of er al dan niet een tekort dreigt, hangt vooral af van de taken die de huisarts in de toekomst zal krijgen.De afstuderende huisartsen zullen in ieder geval klaar moeten staan om de nieuwe uitdagingen aan te gaan die in de komende 30 jaar op hen af zullen komen. En dan is een eerste zaak ervoor te zorgen dat er genoeg stageplaatsen beschikbaar blijven.KanteljaarEen lastig jaar wordt 2018 (klik hier voor grafiek). Dan zullen immers zowel de studenten die de oude basisopleiding van zeven jaar, en degenen die de nieuwe basisopleiding van zes jaar volgen met de beroepsopleiding starten. Vervelend is dat deze piek maar een jaar duurt. "Moet je mensen aantrekken, en nadien weer teleurstellen omdat er niet voldoende stagiairs meer zijn?", vraagt Gielis zich af.Een en ander hangt er natuurlijk ook van af hoe de driejarige beroepsopleiding krijgt. Hoeveel stages zullen de toekomstige huisartsen in ziekenhuizen lopen? Zullen de haio's ook meer betaalde stage in een opleidingspraktijk verrichten? De prognose in de grafiek gaat vanaf 2019 uit van een tamelijk conservatieve schatting.Dringend gezocht: vrouwelijke opleidersEr is al een behoorlijk netwerk van stageplaatsen in Vlaanderen: geneeskundestudenten kunnen bij een 2.000-tal huisartsen kennis komen maken met de eerstelijnsgeneeskunde; haio's kunnen tijdens hun master n of twee jaar terecht in circa 550 opleidingspraktijken. Maar het Icho blijft op zoek naar meer huisartsenpraktijken voor beide soorten van begeleiding. Daarnaast is ook een aanbod vanuit ziekenhuizen welkom.Voor de opleidingspraktijken kijkt men vooral uit naar meer vrouwelijke begeleiders: 67% van de haio's zijn vrouwen, en 70% van de opleiders zijn thans mannen.Stagemeesters moeten zelf enige opleidingssessies volgen, maar die tijdsinvestering is uiteraard gering in vergelijking met wat een haio voor de praktijk kan betekenen. De meeste huisartsen vinden het opleiden van een jonge collega erg stimulerend.