...

Daaruit blijkt dat de meeste elektrofysiologen vinden dat ICD's en pacemakers niet mogen worden uitgezet zonder dat te bespreken met de patiënten en hun naasten, ook al zou het behouden ervan een nutteloze behandeling zijn. (referentie: 2013 congres van het American College of Cardiology. Abstract 1277)