...

Vrouwen zijn ontvankelijker voor hypnose dan mannen. Daarom hebben de auteurs hun studie alleen uitgevoerd bij 70 jonge, gezonde vrouwen. De vrouwen werden in twee groepen ingedeeld naargelang van hun vatbaarheid voor hypnose en werden in het slaaplaboratorium uitgenodigd voor een middagdutje overdag van 90 minuten. De proefpersonen luisterden gedurende 13 minuten naar een tekst met hypnotische suggesties of een controletape en daarna mochten ze een middagdutje doen terwijl een elektro-encefalografie werd uitgevoerd. Bij de vrouwen die het meest openstonden voor hypnose, verkortte die techniek de inslaaptijd met 67%, terwijl de langzame diepe slaap, een sleutelperiode, met 80% toenam. (referentie: Sleep, 1 juni 2014, DOI: doi.org/10.5665/sleep.3778)