...

Psychiaters en hulpverleners uit de ambulante geestelijke gezondheidszorg trekken aan de alarmbel. De wachtlijsten in hun centra blijven aangroeien, waardoor de zorg onder druk komt te staan. Zowel bij de CGG's als in de privépraktijken zijn wachttijden legio geworden. De huidige crisis maakt de problematiek zo mogelijk nog acuter. Tijdens een symposium morgen brengen ze het probleem onder de aandacht en wordt gezocht naar mogelijke oplossingen."In een moderne welvaartsstaat moet iedereen met gezondheidsproblemen binnen een menswaardige tijdspanne gepaste zorg kunnen vinden. In de ambulante geestelijke gezondheidszorg is dat door de wachtlijsten in veel gevallen niet haalbaar", schetst Karen Verstraeten, psychotherapeute en mede-organisator van het symposium, het opzet. De vzw MindCare werd opgericht omdat hulpverleners de problematiek van de wachtlijsten op de politieke agenda willen plaatsen om tot een structurele oplossing te komen. "Wachten is nog steeds een dagelijkse realiteit voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. In privepraktijken als de onze duurt het al gauw één tot twee maanden voor iemand kan opstarten. Daar zijn cliënten bij met heel dringende noden, die zonder hulp in nog meer wanhoop en uitzichtloosheid dreigen terecht te komen. Doorverwijzen naar andere collega's brengt geen soelaas omdat de agenda's overal eivol zitten. Die situatie is voor ons niet langer aanvaardbaar. Want ook bij hulpverleners zelf leidt de situatie tot frustratie, onmacht en meer kansen op de ontwikkeling van burn-out."Ingeleid door dokter Geert Van Asten, voorzitter van MindCare, brengen enkele groepspraktijken op het symposium hun verhaal. Vervolgens schetsen professor Joris Vandenberghe en dokter Eric Schoentjens hun zoektocht naar constructieve antwoorden op de lange wachttijden in de CGG's en de kinder- en jeugdpsychiatrie. MindCare hoopt ook de nodige politieke actie op gang te trekken. "De overtuiging dat het ambulante verhaal het meest wenselijke is, lijkt zich niet te kunnen omzetten in een krachtdadig beleid. Er is onvoldoende capaciteit voor de ambulante sector. Het streven naar oplossingen voor de groeiende wachtlijsten resulteert enkel in een zoektocht naar optimalisatie van de structuren, terwijl voorbij gegaan wordt aan het meest wezenlijke aspect van de problematiek, met name het schrijnende gebrek aan middelen. We doelen hiermee ook op de problemen rond de erkenning en terugbetaling van psychotherapeuten", zegt dokter Kristiaan Plasmans van MindCare. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen kreeg alvast een uitnodiging in de bus.Kari Van Hoorick