...

"Momenteel ontwikkelt zich een duidelijke ecomaatschappelijke crisis, waarbij het zeer productieve en individugerichte economische neoliberale systeem dat gebaseerd is op continue groei, ongeremd 'doorschiet'", stelt Rudy Vandamme, coach en bezieler van het Ontwikkelingsinstituut. "De bijwerkingen hiervan worden ook steeds beter zichtbaar, met als exponent het fenomeen burn-out. Niet zozeer als een uiting van persoonlijk falen maar eerder als une pathologie de civilisation, zoals de Belgische filosoof Pascal Chabot het treffend verwoordt.""Gelukkig sijpelt het besef door dat er andere, duurzamere levenswijzen mogelijk zijn dan de consumptiegerichte, burgerlijke en verstedelijkte levenspatronen die onze maatschappij overheersen. Ook bij zorgverleners", gaat Vandamme verder. "Om de transitie richting zo'n ecologischer levensstijl te maken, moet je uiteraard beginnen bij jezelf. Je moet je de vraag stellen hoe je bent als mens en als burger. Hoe zien jouw patronen eruit? Waar sta je in jouw ontwikkeling? Is jouw visie op succes en geluk een hulpbron of eerder hindernis? Pas als je het antwoord kent op die vragen, kan je bepaalde patronen doorbreken en hertekenen."Privé en praktijkTijdens de workshop 'Artsen en coaches in transitie' treden Rudy Vandamme en huisarts en gestalttherapeut dr. Eric Boydens (onder meer bekend van het initiatief Doctors4Doctors) in overleg met de aanwezige artsen en psychotherapeuten over die vraagstukken. "Reflecteren over transitie kan artsen en andere zorgverleners helpen om zelf te onthaasten, waardoor ze voor hun patiënten een rolmodel kunnen worden als iemand met een gezonde levensstijl", aldus Vandamme. "Daarnaast opent het ook nieuwe perspectieven die bruikbaar zijn in hun dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij de behandeling van stressgerelateerde klachten."In het totaal mikken Vandamme en Boydens op acht artsen en acht coaches of psychotherapeuten voor de workshop. Wie erbij wil zijn, wacht dus best niet te lang om zich in te schrijven.