...

Het Heilig Hart-Ziekenhuis Roeselare-Menen en de regionale ziekenhuizen werken al een jaar met een prioritaire code om het comfort van patiten en hulpverleners tijdens een patitentransport te verbeteren. Ook de veiligheid in het verkeer is een belangrijk aandachtspunt.Door de grote tevredenheid wordt de code op 11 juli ook prehospitaal ingevoerd van de dienst 100 (brandweer Roeselare) en de Mug Roeselare. De brandweer past de codes dus ook toe. Na het proefproject staat er een evaluatie gepland.Van P1 tot P4In de aanrijrit (de rit van ziekenhuis tot bij patit) zal meestal Prioritaire Code 1 van toepassing zijn - met zwaailicht en sirene. Voor de terugrit naar het ziekenhuis bepaalt de ambulancier of de Mug-arts in overleg met de ambulancier. Er zijn nog drie andere codes: P2 (enkel prioritair rijden als er file is), P3 (rijden volgens wegcode met zwaailicht) en P4 (rijden volgens wegcode zonder zwaailicht)Naast de uitgewerkte codes, zijn er ook enkele adviezen opgesteld. Zo mag de ambulance/Mug maximum 20 km/u boven de toegestane snelheidslimiet rijden en er wordt benadrukt voorzichtig te zijn op kruispunten en op verkeerdrempels.