...

Die hielden een laatste hoorzitting over de dertien wetsvoorstellen over een uitbreiding van de euthanasiewet. Hij werd bijgetreden door Lieve Thienpont, psychiater van het Uitklaring Levenseindevragenteam. Jacqueline Herremans, voorzitster van de Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, wees erop dat de Orde dit reeds als euthanasie beschouwt. "We moeten geen bijkomende problemen creëren", vond ze.HypocrietWim Distelmans, VUB-professor en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie, pleitte voor de registratie van palliatieve sedatie, zoals dat vandaag wettelijk verplicht is voor euthanasie. Palliatieve sedatie wordt volgens hem vaak aangeboden als alternatief voor euthanasie - "een trage vorm van euthanasie" - en gaat het in heel wat gevallen om een hypocriete vorm van levensbeëindiging zonder toestemming.Distelmans wees erop dat er in de helft van de overlijdens sprake is van een beslissing over het levenseinde. In 44% van de gevallen gaat het om een beslissing van de arts die genomen werd met of zonder overleg met de patiënt. Het gaat daarbij over het stoppen van de behandeling, het niet opstarten van een behandeling en het aanpassen van de behandeling van de pijnbestrijding of palliatieve sedatie. Wat deze laatste categorie betreft, gaat het om 14,5%, wat voor Distelmans een onrustwekkende toename is. Voor het overige gaat het om levensbeëindiging zonder verzoek (1,8% - bij pasgeborenen of wilsonbekwamen), hulp bij zelfdoding (0,1%) en euthanasie (1,9%).Doorverwijsplicht?De VUB-professor wees ook op het opmerkelijke verschil tussen Franstalig en Nederlandstalig België. Het noorden van het land kent zeven maal meer registraties van euthanasie, terwijl er in het zuiden van het land tweemaal meer gevallen van palliatieve sedatie zijn. "Sinds de euthanasiewet is het aantal gevallen van palliatieve sedatie verdubbeld", waarbij niet duidelijk is of dit met de toestemming van de patiënt gebeurde.Ook de voorstellen om een doorverwijsplicht voor artsen die geen euthanasie willen uitvoeren in te voeren, kwam te sprake. Herman Nys had vragen bij het nut hiervan. De huidige wet voorziet geen sanctie voor een weigerende arts. Toen Els Van Hoof (CD&V) stelde dat de ziekenhuizen vandaag nog maar zelden euthanasie weigeren, repliceerde Lieve Thienpont: "Ik ken geen enkel psychiatrisch ziekenhuis dat euthanasie wel toelaat. Maar er is een positieve evolutie: er wordt meer doorverwezen."Geen algemene wetZowel Nys als Distelmans zagen weinig heil in het wetsvoorstel van Groen om één algemene wet over het levenseinde op te maken. "Het is geen goed idee om euthanasie in een algemene wet in te schrijven omdat het over een bijzondere medische handeling gaat die bijvoorbeeld niet thuishoort bij de patiëntenrechten", vond Nys. "De drie huidige wetten - euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten - functioneren goed. Als we dat in één wet gaan opnemen zijn we voor 20 jaar vertrokken", zei Distelmans.